U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/21 objavljen je članak "Planiranje za razdoblje od 2022. do 2024. godine". Autorica članka je Mladenka Karačić.

Zakonom o proračunu propisano je da na temelju strateških planova, nacionalnog programa reformi i programa konvergencije te posebnih preporuka Vijeća EU za RH, Ministarstvo financija izrađuje nacrt smjernica ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje. Smjernice je Vlada usvojila na sjednici 29. srpnja 2021. Ministarstvo financija sastavlja i dostavit će ministarstvima i drugim državnim tijelima na razini razdjela organizacijske klasifikacije te izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna upute za izradu prijedloga državnog proračuna koje sadrže osnovne ekonomske pokazatelje iz smjernica te način izrade i rokove za izradu državnog proračuna. Upute će biti objavljene na internetskoj stranici Ministarstva financija na poveznici https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica/priprema-proracuna/147.

Ministarstvo će sastaviti i upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i dostaviti ih jedinicama; Upute će biti objavljene na internetskoj stranici: https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/lokalna-samouprava/upute-za-izradu-proracuna-jlp-r-s/205 .

U članku se ukazuje na ključna postupanja u procesu planiranja u sustavu proračuna za razdoblje 2022. - 2024., dokumente koji ga obilježavaju te kakve se promjene mogu očekivati u odnosu na prethodnu godinu. U Izvještaju o provedenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna za 2019. i 2020. godinu Državni ured za reviziju dao je nekoliko naloga i preporuka koje Ministarstvo financija provodi I kroz upute za izradu državnog proračuna i proračuna JLP(R)S-a.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Natrag