Određivanje dnevnica kod službenog puta u inozemstvo

Kod službenih putovanja koja uključuju i inozemstvo, javljaju se pitanja vezana za utvrđivanje broja inozemnih dnevnica kao i dnevnica koje se odnose na dio puta u tuzemstvu. Također, kada se putuje kroz više zemalja, postavljaju se pitanja za koju državu se obračunavaju dnevnice u tom slučaju.

Službenim putovanjem u inozemstvo smatra se službeno putovanje do 30 dana neprekidno iz Republike Hrvatske u stranu državu i obratno, te putovanje iz jedne strane države u drugu i iz jednog mjesta u drugo mjesto na teritoriju strane države (čl. 7. st. 14. Pravilnika o porezu na dohodak.

Obračun inozemnih i/ili tuzemnih dnevnica

Kada je osoba upućena na službeni put u inozemstvo, ukupno vrijeme trajanja službenog puta uključuje i dio službenog puta u tuzemstvu, te  će se pravo na broj dnevnica utvrđivati ovisno o trajanju ukupnog službenog puta. Pritom, propisano je da se prvo utvrđuje pravo na inozemnu dnevnicu, a nakon toga pravo na tuzemnu dnevnicu, uzimajući u obzir ukupan broj dana/sati provedenih na službenom putu (čl. 7. st. 20. Pravilnika). Ako je osoba ukupno na putovanju provela više od osam odnosno 12 sati, a u inozemstvu manje od osam sati, tada se isplaćuje pripadajuća tuzemna dnevnica, uzimajući u obzir ukupan broj sati provedenih na putovanju u tuzemstvu i inozemstvu (čl. 7. st. 20. Pravilnika).

Navedeno znači da se od ukupnog broja sati provedenih na službenom putu, prvo utvrđuju sati za koje se ostvaruje pravo na inozemnu dnevnicu, a od preostalih sati se utvrđuje pravo na tuzemnu dnevnicu. To nadalje znači i da se preostali sati službenog puta u inozemstvu mogu dodati satima provedenim u tuzemstvu, dok suprotno nije dopušteno. Odnosno, pravo na inozemnu dnevnicu utvrđuje se samo prema broju sati provedenih u inozemstvu. Stoga je za  pola inozemne dnevnice potrebno da je u inozemstvu provedeno više od 8 sati, dok je za jednu inozemnu dnevnicu potrebno više od 12 sati provedenih u inozemstvu.

Odnosno, sugeriramo da se kod obračuna dnevnica uvijek prvo utvrdi pravo na ukupni broj dnevnica temeljem ukupnog trajanja službenog puta. Nakon toga se utvrđuje pravo na inozemne dnevnice prema broju sati provedenim u inozemstvu, a od preostalih sati se utvrđuju tuzemne dnevnice. Na taj način ostvaruje se i kontrola broja obračunatih dnevnica, jer u pojedinim slučajevima ako se dnevnice utvrđuju zasebno prema broju sati provedenih u tuzemstvu i u inozemstvu, može doći do pogrešno utvrđenog broja inozemnih ili tuzemnih dnevnica.

Proputovanje kroz više država

Na službeni put osoba se najčešće upućuje u jednu stranu državu, te će se za ukupne sate putovanja u inozemstvu stoga i obračunavati dnevnica za tu državu, i to neovisno o tome što se do države odredišta putovalo kroz jednu ili više drugih zemalja. Iznimka je jedino slučaj kada se u nekoj od drugih država osoba zadržala duže od 12 sati, u kom slučaju se obračunava dnevnica za tu državu.

Naime, tek za svako zadržavanje odnosno proputovanje kroz stranu državu koje traje duže od 12 sati obračunava se dnevnica za tu stranu državu, a svako zadržavanje u stranoj državi kraće od 12 sati, obračunava se u vrijeme provedeno u idućoj državi u kojoj se provelo više od 12 sati (čl. 7. st. 18. Pravilnika).

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

Natrag