Nabava dugotrajne imovine i troškovi edukacije zaposlenika

Prilikom nabave određenih predmetna dugotrajne materijalne imovine (na primjer strojeva, postrojenja i opreme) dolazi do potrebe za edukacijom zaposlenika u svrhu pravilnog upravljanja takvom imovinom. U tom smislu postavljaju se pitanja mogu li se takvi izdaci za edukaciju zaposlenika uključiti u trošak nabave dugotrajne materijalne imovine ili se priznaju u rashode razdoblja u kojem nastaju?

Kako bismo odgovorili na to pitanje potrebno je pažljivo promotriti zahtjeve MRS-a 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema i HSFI-a 6 – Dugotrajna materijalna imovina u kojima se nalaze zahtjevi u svezi početnog priznavanja, naknadnog mjerenja, prestanka priznavanja i objavljivanju dugotrajne materijalne imovine u financijskim izvještajima poduzetnika.

Prema zahtjevima MRS-a 16 i HSFI-a 6, dugotrajna materijalna imovina se u financijskim izvještajima poduzetnika početno priznaje prema trošku nabave.

U trošak nabave dugotrajne materijalne imovine uključuju se sljedeći izdaci:

 • nabavna cijena, uključujući uvozne carine i nepovratne poreze na nabavu nakon odbitka trgovačkih popusta i rabata,
 • svi troškovi koji se izravno mogu pripisati dovođenju imovine na mjesto i u stanje kako bi djelovala u skladu s namjerama rukovodstva, te
 • početno procijenjeni troškovi rastavljanja i uklanjanja imovine, i obnove mjesta na kojemu se ona nalazi.

Troškovi edukacije zaposlenika u svrhu rukovanja pojedinom dugotrajnom materijalnom imovinom ne uključuju se u trošak nabave te imovine, nego se priznaju kao rashodi razdoblja u kojem nastaju.

Neki od troškova koji se izravno mogu pripisati dovođenju imovine na mjesto i u stanje kako bi djelovala u skladu s namjerama rukovodstva su:

 • troškovi primanja zaposlenih koji proizlaze izravno iz gradnje ili nabave pojedine nekretnine, postrojenja i opreme;
 • troškovi pripreme gradilišta;
 • početni troškovi isporuke i pretovara;
 • troškovi ugradnje i montaže;
 • troškovi ispitivanja rada imovine; i
 • honorari stručnjaka.

Neki od primjera troškova koji se ne uključuju u trošak nabave dugotrajne materijalne imovine su:

 • troškovi otvaranja novog pogona;
 • troškovi uvođenja novog proizvoda ili usluge (uključujući troškove oglašavanja i promotivnih aktivnosti);
 • troškovi poslovanja na novoj lokaciji ili s novom skupinom klijenata (uključujući troškove izobrazbe zaposlenih); i
 • administrativni troškovi i ostali opći troškovi.

Priznavanje troškova u nabavnu vrijednost dugotrajne materijalne imovine prestaje kad je imovina na lokaciji i u stanju potrebnom kako bi djelovala u skladu s namjerama rukovodstva. Prema tome, onog trenutka kada je imovina spremna za uporabu prestaje formiranje troška nabave te imovine, imovina se stavlja uporabu i počinje obračun amortizacije te imovine, neovisno o tome jesu li zaposlenici spremni i educirani za upravljanje tom imovinom.

U tom smislu zaključujemo da se izdaci koji nastaju po osnovi edukacije zaposlenika za rukovanje pojedinom dugotrajnom materijalnom imovinom ne uključuju u trošak nabave te dugotrajne materijalne imovine, nego se priznaju kao rashodi razdoblja u kojem nastaju.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pregledajte posebnu ponudu za pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" za 2022. za postojeće i nove pretplatnike!

Natrag