Mlade osobe – za povrat poreza na dohodak ne podnosi se poseban zahtjev

Od 1. siječnja 2020., a temeljem izmijenjenog Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 121/19), primjenjuje se propisano umanjenje obveze poreza na dohodak u godišnjem obračunu fizičkim osobama do 25 godine života te od 26 do 30 godina života. Naime, čl. 46. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se godišnji porez na dohodak koji se utvrđuje prema poreznoj osnovici iz čl. 18. Zakona umanjuje:

  • fizičkim osobama do 25 godina života koje ostvare dohodak od nesamostalnog rada (plaću iz čl. 21. st. 1. toč. 1. Zakona) - za 100% razmjernog dijela porezne obveze obračunane na dio porezne osnovice na koju se plaća godišnji porez po stopi od 20%, a koja se odnosi na dohodak od nesamostalnog rada (plaću iz čl. 21. st. 1. toč. 1. Zakona)
  • fizičkim osobama od 26 do 30 godina života koje ostvare dohodak od nesamostalnog rada (plaću iz čl. 21. st. 1. toč. 1. Zakona) - za 50% razmjernog dijela porezne obveze obračunane na dio porezne osnovice na koju se plaća godišnji porez po stopi od 20%, a koja se odnosi na dohodak od nesamostalnog rada (plaću iz čl. 21. st. 1. toč. 1. Zakona).

Propisano umanjenje se koristi za cijelo porezno razdoblje (kalendarsku godinu) u kojem obveznik navršava određenu godinu života, a utvrđuje se prije umanjenja po osnovi prebivališta i boravka na potpomognutom području.

Poslodavci su tijekom godine navedenim osobama obračunavali porez na dohodak na način kao i za ostale radnike koji se ne smatraju mladim osobama (po propisanim stopama).

Za propisani povrat poreza na dohodak od nesamostalnog rada niti poslodavci niti mlade osobe ne trebaju podnositi Poreznoj upravi nikakav poseban zahtjev budući će taj povrat ostvariti u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak koji po službenoj dužnosti provodi Porezna uprava.

Natrag