Mlade osobe – olakšica i kod novog poslodavca?

U praksi se događaju situacije da poslodavac zaposli osobu koja se prema propisanim kriterijima smatra mladom osobom (ugovor na neodređeno vrijeme, mlađa od 30 godina) i za koju bi mogao koristiti oslobođenje od doprinosa na plaću. Međutim, za tu osobu je već  bivši poslodavac koristio istu olakšicu, pa se postavlja pitanje o mogućnosti korištenja te olakšice kod novog poslodavca.

Povezani poslodavci/ statusne promjene

Pravilnikom o doprinosima propisana je mogućnost nastavka korištenja olakšice u preostalom razdoblju do pet godina ako se novi poslodavac smatra povezanom osobom s ranijim poslodavcem (u smislu propisa o porezu na dobit) ili ta dva poslodavca obavljaju djelatnost u supoduzetništvu. Dakle, u tom slučaju, novi poslodavac, koji sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme s mladom osobom, može koristiti olakšicu u preostalom dijelu propisanog razdoblja od ukupno pet godina. Sukladno navedenom, novi poslodavac može koristiti olakšicu samo za neiskorišteno razdoblje, odnosno razdoblje kraće od pet godina.

 Isto se postupa i kada mlada osoba zbog spajanja, pripajanja ili drugih oblika reorganizacije dosadašnjeg poslodavca nastavlja raditi kod novog poslodavca. Pod uvjetom da je novi poslodavac preuzeo sve obveze iz ugovora o radu s dosadašnjim poslodavcem te da se razdoblje osiguranja neposredno nastavlja, osoba zadržava status mlade osobe,  te novi poslodavac može nastaviti koristiti olakšicu. Isto se odnosi i u slučaju premještaja službenika odnosno namještenika.

Novo korištenje olakšice kod drugog poslodavca

Međutim, ako se radi o zapošljavanju kod svih ostalih novih poslodavaca, a osoba u trenutku novog zapošljavanja zadovoljava uvjete da se smatra mladom osobom, s obzirom da propisima nisu za taj slučaj propisana nikakva ograničenja, novi poslodavci mogu koristiti olakšicu novih pet godina, neovisno o tome što je ista već u bilo kojem periodu korištena kod ranijeg poslodavca.

Tako, primjerice, ako je bivši poslodavac koristio olakšicu za mladu osobu u razdoblju od npr. 3 godine, a ta osoba se zatim zaposli kod novog poslodavca na neodređeno vrijeme te je još uvijek mlađa od 30 godina, tada i novi poslodavac može koristiti istu olakšicu i to u trajanju od novih 5 godina.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pregledajte posebnu ponudu za pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" za 2022. za postojeće i nove pretplatnike!

Natrag