Izlazak iz sustava PDV-a

Porezni obveznici iz sustava (registra obveznika) PDV-a mogu izaći smanjenjem vrijednosti isporuka ispod propisanog praga od 300.00,00 kn ili trajnim prestankom obavljanja gospodarske  djelatnosti, odnosno likvidacijom.

Izlazak iz sustava PDV-a smanjenjem vrijednosti isporuka ispod 300.000,00 kn

Izlazak iz sustava PDV-a temeljem smanjenja vrijednosti isporuka može se obaviti isključivo početkom svake kalendarske godine, nikako tijekom kalendarske godine.

Na primjer, ako porezni obveznik tijekom 2021. ostvari vrijednost isporuka dobara i/ili usluga do 300.000,00 kn i želi izaći iz sustava PDV-a, do 15. siječnja 2022. mora podnijeti pisani zahtjev nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom sjedištu, prebivalištu ili uobičajenom boravištu. Napominjemo da se za izračun vrijednosnog praga od 300.000,00 kn u obzir uzima vrijednost obavljenih isporuka, a ne vrijednost naplaćenih isporuka.

Obrazac pisanog zahtjeva za izlazak iz sustava PDV-a nije propisan, te je stoga porezni obveznik dužan samostalno napisati izjavu u kojoj navodi da radi činjenice da je u prethodnoj godini (npr. 2021.) ostvarena vrijednost isporuka dobara i usluga manja od 300.000,00 kn, od 1. siječnja 2022. želi izaći iz sustava PDV-a.

Porezni obveznici koji su se dobrovoljno upisali u sustav PDV-a i za to dobili rješenje Porezne uprave o obveznom boravku u sustavu PDV-a slijedeće tri (3) kalendarske godine, nakon isteka navedenog roka, a u slučaju da je vrijednost njihovih isporuka obavljenih u prethodnoj kalendarskoj godini manja ili jednaka 300.000,00 kn, nisu više obvezni biti u sustavu PDV-a i mogu iz njega izaći podnošenjem gore navedenog pisanog zahtjeva. U slučaju da je takvim poreznim obveznicima vrijednost isporuka obavljenih u prethodnoj kalendarskoj godini veća od 300.000,00 kn, izlazak iz sustava PDV-a nije moguć.

Prilikom izlaska iz sustava PDV-a, uz ispunjenje propisanih uvjeta, porezni obveznici obavljaju ispravak pretporeza za dugotrajnu imovinu i zalihe koje se nalaze u posjedu poreznog obveznika na 31.12.

Izlazak iz sustava PDV-a prestankom obavljanja djelatnosti

Porezni obveznik iz sustava PDV-a izlazi i trajnim prestankom obavljanja svoje gospodarske djelatnosti – likvidacijom.  Ne smatra se obustavom djelatnosti ako se razabire da porezni obveznik ima namjeru nastaviti djelatnost ili je u dogledno vrijeme ponovno pokrenuti. Prema tome, privremena obustava gospodarske djelatnosti nije relevantna za izlazak iz sustava PDV-a te porezni obveznik u njemu ostaje sve do trenutka trajnog prestanka obavljanja svoje djelatnosti.

Fizička i pravna osoba prestaje djelovati kao porezni obveznik trajnom odjavom djelatnosti, odnosno brisanjem iz registra kod nadležnog tijela. Prije odjave djelatnosti porezni obveznik mora obračunati PDV na sve isporuke do dana odjave, uključujući u te isporuke i sva dobra koja mu preostanu i koja se smatraju izuzimanjem u neposlovne svrhe, a za koja je mogao koristiti odbitak pretporeza. Navedeno se evidentira u posljednjoj prijavi PDV-a koji se podnosi za obračunsko razdoblje u kojemu prestaje obavljanje djelatnosti poreznog obveznika.

Porezna osnovica, za preostala dobra, na koju porezni obveznik mora obračunati PDV u slučaju trajnog prestanka obavljanja gospodarske djelatnosti je nabavna cijena tih ili sličnih dobara, a ako je ta cijena nepoznata, visina svih troškova tih dobara u trenutku isporuke odnosno izuzimanja.

U slučaju kada je porezni obveznik prestao obavljati gospodarsku djelatnost trajnom odjavom ili brisanjem iz nadležnog registra, pri čemu nije obračunao PDV na preostala dobra kratkotrajne i dugotrajne imovine, osoba koja stječe ta izuzeta dobra kroz zasebni postupak smatra se jamcem platcem za pripadajuću obvezu PDV-a. Obvezu jamca platca utvrđuje rješenjem Porezna uprava.

Detaljno o izlasku poreznih obveznika iz sustava PDV-a pročitajte u FIP-u br. 12/21.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag