U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/20 objavljen je članak "Zdravstvena zaštita radnika upućenih u treće države". Autorica članka je mr. Renata Turčinov.

Sažetak članka:
U članku autorica ukazuje na način ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu u trećim državama (koje nisu članice Europske unije ili Europskog ekonomskog prostora te države s kojima RH nije sklopila ugovore o socijalnom osiguranju) osiguranika koji su od strane poslodavca upućeni u iste države na rad, stručno usavršavanje ili obrazovanje, odnosno službeni put. Osiguranik koji je upućen na službeni put u treće države, obvezan je uz zahtjev za naknadu troškova dostaviti i dokaz o uplati posebnog doprinosa za vrijeme službenog puta. Ako je osiguranik zdravstvenu zaštitu koristio u trećoj državi, HZZO snosi troškove tako korištene zdravstvene zaštite u visini stvarnih troškova, umanjenih za iznos Zakonom propisanog sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite. Člankom 8.a Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite, uređen je postupak oslobođenja od plaćanja posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu u slučaju upućivanja radnika na rad ili stručno usavršavanje/obrazovanje u treće države. Ističemo da nije moguće retroaktivno oslobađanje od plaćanja doprinosa u slučaju kada je poslodavac podnio zahtjev nakon što se radnik već nalazi na radu ili službenom putu u trećoj državi ili je taj boravak u trećoj državi već završen.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Ključne riječi: službeni put u treću državu zdravstvena zaštita radnika u inozemstvu upućeni na rad u inozemstvo stručno obrazovanje u inozemstvu prijava o upućivanju na rad u inozemstvo poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu

Natrag