U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/20 objavljen je članak "Zbirna prijava za isporuke dobara i usluga u druge države članice EU-a".  Autorica članka je mr. sc. Ida Dojčić.

Direktiva Vijeća 2006/112/EZ, kao temeljna PDV Direktiva, propisuje (čl. 262.) podnošenje rekapitulacijskih izvješća (eng. Recapitulative Statement) u slučaju obavljanja isporuka dobara unutar EU-a, te obavljanja usluga za koje je primatelj usluge obvezan platiti PDV prema čl. 196. Direktive. Odredbe navedene Direktive implementirane su u Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13 - 121/19; u nastavku: Zakon o PDV-u). Prema čl. 88. Zakona o PDV-u, porezni obveznik koji je upisan u registar obveznika PDV-a, odnosno koji je registriran za potrebe PDV-a u RH popunjava i podnosi Zbirnu prijavu za isporuke dobara i obavljene usluge u druge države članice Europske unije pravnim i fizičkim osobama registriranima za potrebe PDV-a u drugim državama članicama Europske unije te za dobra koja se otpremaju ili prevoze u okviru aranžmana za premještanje dobara u skladu s uvjetima iz čl. 7.a Zakona o PDV-u. Obračunsko razdoblje za podnošenje Zbirne prijave je mjesec, a Zbirna prijava podnosi se u elektroničkom obliku najkasnije do 20. dana u mjesecu koji slijedi po završetku razdoblja oporezivanja. U članku je pojašnjeno sastavljanje novog obrasca Zbirne prijave.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Ključne riječi: PDV Zbirna prijava za isporuke dobara i obavljene usluge u druge države članice Europske unije – Obrazac ZPPDV identifikacijski broj isporuke dobara u drugu državu članicu EU-a oslobođenje za isporuke dobara unutar EU-a premještanje dobara aranžman za premještanje dobara trostrani posao dokazi o otpremi dobara u drugu državu članicu isporuke dobara u okviru carinskih postupaka 42 i 63 usluge obavljene poduzetnicima iz drugih država članica

Natrag