U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/20 objavljen je članak "Zakon o porezu na dodanu vrijednost – promjene od 1.1.2020.". Autorice članka su Renata Kalčić, Ines Tomić i Štefica Oštrec Čunčić.

Sažetak članka:

Izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13 - 121/19), koje stupaju na snagu 1. siječnja 2020., izvršene su s ciljem pojednostavljenja i rasterećenja poslovanja poreznim obveznicima, dok su određene izmjene provedene radi daljnjeg usklađenja s Direktivama na području oporezivanja PDV-om, a posebice s Direktivom Vijeća 2006/112/EZ. Uz izmjene Zakona o PDV-u od 1. siječnja 2020. izravno se primjenjuje i Provedbena uredba Vijeća (EU) 2018/1912. Posljednjim izmjenama Zakona snižena je stopa PDV-a na 13% za nositelje fonogramskih prava, te na pripremanje i usluživanje jela i slastica u ugostiteljstvu, izjednačena je primjena oslobođenja od plaćanja PDV-a za isporuke u okviru određenih djelatnosti od javnog interesa kada ih obavljaju osobe na koje nisu prenijete javne ovlasti, povećan je prag za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama na 7.500.000,00 kn. U članku autorice detaljno pojašnjavaju o novim odredbama u sustavu oporezivanja PDV-om koje se primjenjuju od 1.1.2020.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Ključne riječi:

PDV Direktiva Vijeća (EU) 2018/1910 Direktiva Vijeća (EU) 2019/475 aranžman za premještanje dobara isporuka dobara unutar EU-a Zbirna prijava (ZP obrazac) isporuke u nizu otprema ili prijevoz dobara isporučitelj u nizu posrednik PDV identifikacijski broj kao materijalni uvjet za oslobođenje od PDV-a dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar EU-a primjena stopa PDV-a primjena oslobođenja od PDV-a za isporuke od javnog interesa ispravak pretporeza brisanje iz registra obveznika PDV-a Prijava usluga međunarodnog cestovnog prijevoza putnika (Obrazac MCP) posebna evidencija o primljenim računima (Knjiga primljenih računa) upis u registar obveznika PDV-a postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama prag od 7.500.000,00 kn

Natrag