U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/20 objavljen je članak "Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu". Autorice članka su Ivana Jakir-Bajo i Ana Zorić.

Sažetak članka:

Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (Nar. nov., br. 117/19; u nastavku: Zakon o izvršavanju) koji je donesen uz Državni proračun Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu (Nar. nov., br. 117/19) uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava države, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti u izvršavanju državnog proračuna, kazne za neispunjavanje obveza te druga pitanja u izvršavanju državnog proračuna za 2020.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag