Obavještavamo vas da je Ministarstvo financija objavilo Uputu neprofitnim oraganizacijama o ispravku financijskih izvještaja – koju možete preuzeti ovdje.

Prema navedenoj Uputi neprofitne organizacije nakon sastavljanja i predaje financijskih izvještaja u propisanom roku, predane financijske izvještaje ne mogu ispravljati. Svi eventualni ispravci provode se u sljedećem izvještajnom razdoblju, što je potrebno navesti u Bilješkama.

Godišnji financijski izvještaji objavljeni u Registru neprofitnih organizacija na internetskoj stranici Ministarstva financija i oni koji se nalaze u bazi Ministarstva financija smatraju se važećim i samo takvi financijski izvještaji podliježu reviziji godišnjih financijskih izvještaja, odnosno uvidu u financijske izvještaje za prethodnu godinu.

Natrag