U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/20 objavljen je članak "Umanjenja porezne osnovice kod obavljanja samostalnih djelatnosti". Autor članka je Krešimir Vranar.

Sažetak članka:
Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, a dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga, oporezuju se porezom na dohodak od samostalne djelatnosti utvrđenim kao razlika poslovnih primitaka i poslovno opravdanih izdataka. Propisima je utvrđeno da ovi porezni obveznici, uz odgovarajuće uvjete, mogu umanjiti svoju poreznu obvezu, o čemu i piše autor. Dohodak od samostalne djelatnosti umanjuje se za:

  1. iznos plaća novozaposlenih osoba,
  2. iznos državne potpore za obrazovanje i izobrazbu te iznos potpore male vrijednosti za izvođenje praktične nastave i vježbe naukovanja u sustavu vezanih obrta prema posebnim propisima,
  3. iznos izdataka za istraživanje i razvoj i/ili
  4. preneseni gubitak, nakon umanjenja iz čl. 18. st. 2. toč. 1. – 3. Zakona, koji je rezident po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti iz čl. 29. Zakona ostvario u tuzemstvu i inozemstvu, a nerezident u tuzemstvu.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Ključne riječi: umanjenje osnovice plaće novozaposlenih osoba preneseni gubitak potpore za obrazovanje i izobrazbu izdaci za istraživanje i razvoj opće obrazovanje posebno obrazovanje

Natrag