U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/20 objavljen je članak "Štete na imovini obrtnika". Autorica članka je Irena Slovinac.

Zalihe i dugotrajna imovina obrtnika može biti oštećena uslijed prirodne nepogode ili više sile. Imovina koja je u potpunosti oštećena predaje se na oporabu/zbrinjavanje i isknjižava iz poslovnih knjiga na temelju vjerodostojne dokumentacije. Rashod po osnovi otpisa imovine uslijed više sile porezno se priznaje do visine utvrđene temeljem očevidnika nadležnog tijela za procjenu šteta. Kod dugotrajne imovine smatra se da je došlo do izdatka u trenutku kad je njezina vrijednost smanjena zbog izvanrednih događaja ako o tome postoje zapisnici mjerodavnih tijela. Ako se imovina popravlja, izdaci za popravak oštećenja odbijaju se u trenutku plaćanja.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Ključne riječi: obrt obrtnik samostalna djelatnost knjiga primitaka i izdataka KPI obrazac DI evidencija o nabavi i uporabi reprodukcijskog materijala šteta štete imovina prirodna nepogoda prirodne nepogode viša sila zalihe roba proizvodi materijal dugotrajna materijalna imovina nekretnine nekretnina oprema automobil vozilo otpis uništenje vrijednosno usklađenje rashodovanje zbrinjavanje PDV manjak manjkovi izdatak izdaci primici dohodak

Natrag