U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/20 objavljen je članak "Sporazum Vlade Republike Hrvatske i sindikata u djelatnosti obrazovanja i znanosti". Autorica članka je Ljubica Đukanović.

Sažetak članka:

Zajedničkom izjavom utvrđenoj između Vlade Republike Hrvatske (u nastavku: Vlada RH) i Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, Sindikata hrvatskih učitelja, Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske i Sindikata zaposlenika u hrvatskom školstvu – Preporod (u nastavku: sindikati u djelatnosti obrazovanja i znanosti) postignut je sporazum da će:

  • Vlada RH nakon analize i usporedbe vrijednosti koeficijenata složenosti poslova u osnovnim školama, srednjim školama i učeničkim domovima te ustanovama u sustavu znanosti i visokog obrazovanja pristupiti odgovarajućim izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Nar. nov., br. 25/13 - 79/19; u nastavku: Uredba) zaposlenima koji obavljaju odgojno-obrazovni rad u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima, zaposlenima koji obavljaju poslove radnog mjesta I. i II. vrste tajnika ustanove i radnog mjesta I. i II. vrste voditelja računovodstva,
  • se u sustavu znanosti i visokog obrazovanja pristupiti odgovarajućim izmjenama i dopunama Uredbe za zaposlene na radnim mjestima predavača i umjetničkih suradnika te zaposlene koji obavljaju poslove radnog mjesta I. i II. vrste tajnika ustanove i radnog mjesta I. i II. vrste voditelja računovodstva i da će
  • Vlada RH, pri izmjenama Uredbe vodit će računa o određivanju koeficijenta složenosti poslova za radno mjesto izvrsnog savjetnika.

Zajedničkom izjavom isto tako utvrđeno je da navedene izmjene ne isključuju najavljenu sveobuhvatnu analizu sustava plaća u javnim i državnim službama.

Vlada RH i sindikati u djelatnosti obrazovanja i znanosti su isto tako 2.12.2019. zaključili Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju (Nar. nov. br. 122/19; u nastavku: Sporazum).

Sporazumom je se utvrđuju uvećanje osnovne plaće:

  • zaposlenicima u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima koji ne obavljaju odgojno-obrazovni rad te
  • zaposlenicima u ustanovama znanosti i visokog obrazovanja koji rade na administrativnim, tehničkim, stručnim i pomoćnim poslovima.

Sukladno postignutom Sporazumu Vlada je donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Ključne riječi:

sindikati obrazovanja, uvećanje plaće, uvećanje koeficijenata

Natrag