U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/20 objavljen je članak "Sklopljen Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike". Autorica članka je Ljubica Đukanović.

Sažetak članka:

Vlada Republike Hrvatske i Sindikat policije Hrvatske, Nezavisni sindikat djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova i Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske sklopili su 29.11.2019. Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Nar. nov., br. 119/19; u nastavku: Dodatak II. KU) .

Potpisom Dodatka II. KU-a ugovorne strane  su utvrdile za 2020. visinu:

  • osnovice za izračun plaća i
  • materijalna prava.

Prema Dodatku II. KU-a osnovica za izračun plaće za državne službenike i namještenike za 2020. će iznositi:

  • od 1.1.2020. do 31.5.2020. - 5.809,79 kn, koja će se obračunati i isplatiti s plaćom za siječanj 2020., koja se isplaćuje u veljači 2020.,
  • od 1.6.2020. do 30.9.2020. - 5.925,99 kn, koja će se obračunati i isplatiti s plaćom za lipanj 2020., a koja se isplaćuje u srpnju 2020., a
  • od 1.10.2020. - 6.044,51 kn, koja će se obračunati i isplatiti s plaćom za listopad 2020., koja se isplaćuje u studenom 2020. i nadalje.

Ugovorne strane su se ujedno usuglasile da će regres i godišnja nagrada za božićne blagdane za 2020. iznositi 1.500,00 kn, dar u prigodi dana Sv. Nikole za 2020. 600,00 kn, dnevnice za službena putovanja u RH 200,00 kn a otpremnina prilikom odlaska u mirovinu od 1.1.2020. će iznositi dvije osnovice za izračun plaće državnog službenika i namještenika, koje će biti važeće na zadnji dan rada u državnoj službi prije odlaska službenika i namještenika u mirovinu.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag