U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/20 objavljen je članak "Roditeljski dopust - povećan maksimalni iznos naknade plaće od 1.4.2020. ". Autorica članka je Ljubica Đukanović.

Sažetak članka:
Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama (Nar. nov., br. 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14 i 59/17; u nastavku: Zakon)  propisano je pravo roditelja i njemu izjednačene osobe na vremenske i novčane potpore, uvjeti i način njihova ostvarivanja i financiranja kao i tijela nadležna za provedbu Zakona.

Vremenske i novčane potpore može ostvariti majka i otac djeteta, posvojitelj, skrbnik, udomitelj ili druga fizička osoba kojoj je maloljetno dijete odlukom nadležnog tijela povjereno na čuvanje i odgoj.

Hrvatski sabor donio je 19.3.2020. Zakon o izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama kojim se od 1.4.2020. povećava maksimalni iznosi naknade plaće zaposlenog i samozaposlenog roditelja za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta.

Za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust, koji koristi zaposleni ili samozaposleni roditelj, naknada plaće za prvih 6 mjeseci ako to pravo koristi jedan roditelj, ili prvih 8 mjeseci ako to pravo koriste oba roditelja, iznosi 100% osnovice za naknadu plaće, koja za puno radno vrijeme ne može iznositi više od 170% proračunske osnovice mjesečno.

Maksimalni iznos naknade plaće koja se isplaćuje za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust za zaposlene i samozaposlene roditelje Novelom Zakona  povećan je na 170% proračunske osnovice mjesečno odnosno na 5.654,20 kn mjesečno.

Uvjet staža osiguranja propisan za ostvarivanje prava na novčanu naknadu izmijenjen je sa najmanje 12 mjeseci neprekidno ili 18 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine na 9 mjeseci neprekidno ili 12 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine.

o svim novostima koje donosi Zakon o izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama pročitajte više u našem tiskanom izdanju.

Korisnicima koji su zatečeni u korištenju prava na naknadu plaće HZZO će od dana stupanja na snagu Novele Zakona po službenoj dužnosti obračunavati naknadu plaće u visini utvrđenoj Novelom Zakona.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Ključne riječi: rodiljna naknada iznos naknade za roditeljski dopust uvjet staža osiguranja zatečeni slučajevi

Natrag