U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 7/20 objavljen je članak "Privremene nesposobnosti za rad i naknada plaće u posebnim slučajevima". Autorica članka je Ljubica Đukanović.

Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad zbog bolest ili ozljede odnosno drugih okolnosti radi kojih osiguranik nije u mogućnosti obavljati svoju obvezu rada jedno je od prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja. To pravo mogu ostvariti samo određeni osiguranici za propisane slučajeve.

Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 80/13, 137/13 i 98/19; u nastavku: Zakon) i Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (Nar. nov., br. 49/14, 51/14 - ispravak, 11/15, 17/15, 123/16 - ispravak, 129/17; u nastavku: Pravilnik) utvrđeno je pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti, odnosno spriječenosti za rad radi korištenja zdravstvene zaštite, odnosno drugih okolnosti iz čl. 39. Zakona (u nastavku: privremena nesposobnost za rad).

Privremena nesposobnost za rad, sukladno odredbama Zakona, je odsutnost s rada zbog bolesti ili ozljede, odnosno drugih okolnosti radi kojih je određena osoba-osiguranik spriječena izvršavati svoju obvezu rada u skladu s ugovorom o radu, drugim ugovorom ili aktom. Razdoblje privremene nesposobnosti za rad i vrijeme za koje osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće dokazuje se Izvješćem o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad koje izdaje izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi, odnosno u privatnoj praksi.

Pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad, prema propisima o zdravstvenom osiguranju, pripada osiguraniku samo za dane, odnosno sate za koje bi imao pravo na plaću, odnosno naknadu plaće prema propisima o radu.

Privremenu nesposobnost za rad utvrđuje izabrani doktor, a dužinu trajanja određuje ovisno o vrsti bolesti, a najdulje do roka utvrđenog Pravilnikom o rokovima najduljeg trajanja bolovanja ovisno o vrsti bolesti (Nar. nov., br. 153/09; Pravilnik o rokovima). Nakon proteka roka bolovanja utvrđenog Pravilnikom, pravo na bolovanje i duljinu trajanja bolovanja utvrđuje ovlašteni doktor HZZO-a.

Kako, na koji način i pod kojim uvjetima se ostvaruje pravo na naknadu plaće u posebnim slučajevima privremene nesposobnosti za rad odnosno za vrijeme bolovanja pročitajte više u našem tiskanom izdanju.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Ključne riječi: naknada plaće privremena nesposobnost za rad bolovanje

Natrag