U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 12/20 objavljen je članak "Pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu". Autorica članka je Nikolina Bičanić.

Godišnji financijski izvještaji sastavljaju se na temelju knjigovodstvenih podataka - stanja iskazanih u poslovnim knjigama. U poslovne knjige podaci se unose na temelju uredne i vjerodostojne knjigovodstvene dokumentacije, koja je prije knjiženja likvidirana. Kvalitetan sustav internih računovodstvenih kontrola kod samog proračuna/proračunskog korisnika trebao bi osigurati točnost, valjanost i sveobuhvatnost računovodstvenih evidencija, ali i primjenu drugih internih procedura i pravila koje su uspostavljene u okviru sustava financijskog upravljanja i kontrola. Kako bi podaci iskazani u poslovnim knjigama u svakom trenutku bili realni i istiniti, tijekom i osobito krajem godine knjigovodstvene se evidencije preispituju i usuglašavaju, ne samo kod samih proračunskih korisnika (primjerice usuglašavanje podataka iz analitičke evidencije s podacima iz glavne knjige), nego i između proračuna/proračunskih korisnika i njihovih vjerovnika i dužnika. Odstupanja stvarnih i knjigovodstvenih stanja mogu nastati pogrešnim unosom podataka u poslovne knjige (iako je knjigovodstvena dokumentacija uredna i vjerodostojna), zbog nesveobuhvatne knjigovodstvene dokumentacije (ako nisu evidentirani svi poslovni događaji, jer primjerice, nisu primljene ili sastavljene odgovarajuće knjigovodstvene isprave), ili ako knjigovodstvena dokumentacija ne odražava realno prirodu nastalih poslovnih događaja. Zato su potrebne naknadne provjere i eventualno korekcije knjigovodstvenog stanja, kako bi se osigurala sveobuhvatnost, pouzdanost i istinitost knjigovodstvenih podataka, na temelju kojih će se sastavljati godišnji financijski izvještaji. Pripremne radnje za sastavljanje godišnjih izvještaja već su počele. Preispituju se, usklađuju i ispravljaju knjigovodstveni podaci i obavljaju radnje vezane za godišnji popis imovine i obveza. U tekstu se ukazuje na najvažnije provjere knjigovodstvenih evidencija i dokumentacije, odnosno što je to potrebno učiniti kako bi proračunski korisnici osim knjiženja svih poslovnih promjena proveli i ispravna knjiženja, u skladu sa zakonskim okvirom. Podsjećamo, godišnji financijski izvještaji proračunskog računovodstva za 2020. prezentirat će do 31. siječnja/1. veljače 2021. (proračunski korisnici) odnosno do 15. veljače (proračuni i izvanproračunski korisnici).

Pogledajte snimku webinara s temom: Pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2020. za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike, predavačica: Nikolina Bičanić (TEB-ova savjetnica), snimljeno: 25.11.2020., više ovdje.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Ključne riječi: kontrolni postupci kontrola knjiženja knjigovodstvene pogreške usklađivanje godišnji popis inventura likvidatura knjigovodstvenih isprava knjigovodstvene isprave poslovne knjige modificirano načelo nastanka događaja proračunsko računovodstvo 

 

Natrag