U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 3/20 objavljen je članak "Preneseni viškovi i manjkovi prihoda iz 2019. i njihovo uključenje u ovogodišnji planski akt". Autorica članka je Nikolina Bičanić.

Sažetak članka:
Jedno od temeljnih proračunskih načela, načelo uravnoteženosti, zahtijeva da proračun/financijski plan koji se donosi za jednu proračunsku godinu, bude uravnotežen, tako da ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke. Međutim, kod većine proračunskih subjekata u financijskim izvještajima za 2019. iskazan je ili višak ili manjak prihoda i primitaka. U ovoj godini treba utvrditi je li taj iznos viška/manjka prihoda zaista preneseni višak s kojim se može raspolagati i/ili manjak kojeg treba pokriti, u ovoj i/ili u narednim godinama. Što s navedenim iznosima viškova i manjkova prihoda, kako sastaviti odluke o njihovom korištenju/pokriću, koja su zakonska ograničenja korištenja pojedinih vrsta prihoda te kako iznose viškova i manjkova prihoda uključiti u ovogodišnji planski akt (proračun/financijski plan), pojašnjava se u nastavku teksta. U članku se pojašnjava postupak raspodjele rezultata u 2020. godini (korištenje prenesenih viškova i pokriće manjkova prihoda) kod proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika, u skladu sa Zakonom o proračunu, Pravilnikom  o proračunskom računovodstvu i Računskom planu i drugim propisima. Uz primjere sastavljanja odluka o rasporedu rezultata dani su i primjeri knjiženja te načina uključivanja rezultata iz prethodne godine u ovogodišnje planske akte.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Ključne riječi: višak prihoda i primitaka manjak prihoda i primitaka rezultat raspodjela rezultata rebalans proračuna rebalans financijskog plana odluka o rasporedu rezultata odluka o raspodjeli rezultata proračunska načela načelo jedne godine načelo uravnoteženosti prenesi višak preneseni manjak

Natrag