U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 3/20 objavljen je članak "Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja". Autorica članka je Sandra Pezo.

Sažetak članka:
Od 1. siječnja 2020., stupanjem na snagu izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 121/19), prošireni su primici na koje se ne plaća porez na dohodak te je u čl. 9. st. 1. dodana nova toč. 24. temeljem koje se porez na dohodak više ne plaća na premije dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja. Da bi se navedena premija mogla za radnika platiti kao neoporeziva, poslodavac mora biti ugovaratelj osiguranja i mora biti plaćena bezgotovinski, osiguravatelju odnosno Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, prema propisu kojim je uređeno dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Neoporezivi godišnji iznos od 2.500,00 kn (uključuje i dopunsko i dodatno osiguranje) propisan izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 1/20).​ Autorica u članku obrazlaže način primjene novog neoporezivog primitka te način iskazivanja u Obrascu JOPPD.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Ključne riječi: dopunsko zdravstveno osiguranje dodatno zdravstveno osiguranje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja premije dodatnog zdravstvenog osiguranja

Natrag