U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/20 objavljen je članak "Porezni tretman isplaćene otpremnine". Autor članka je Dinko Lukač.

Kada radnik prestaje raditi zbog odlaska u mirovinu ili pak zbog prestanka radnog odnosa poslodavac mu može isplatiti otpremninu. Iznos otpremnine koju isplaćuje konkretni poslodavac uređuje se izvorom radnog prava koji primjenjuje taj poslodavac. Pritom je bitno znati da je odredbama Zakona o radu uređeno pravo radnika na otpremninu u slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti (čl. 42.), zbog prestanka radnog odnosa (čl. 126.) i zbog kolektivnog viška radnika (čl. 127.), a nije uređeno pravo radnika na otpremninu zbog odlaska radnika u mirovinu. Potonje pravo poslodavac može urediti ugovorom o radu, pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom ili odlukom.  

U članku se piše o ostvarivanju prava na otpremninu kada radnik odlazi u mirovinu, kada mu prestaje radni odnos zbog poslovno i osobno uvjetovanog otkaza, određivanju iznosa otpremnine te poreznom tretmanu isplaćene otpremnine i prikazivanju u Obrascu JOPPD. U primjerima su obrađeni slučajevi isplate neoporezive i oporezive otpremnine radnicima koji su radili u punom odnosno u nepunom radnom vremenu.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Ključne riječi: ugovor o radu otkaz poslovno uvjetovan osobno uvjetovan prestanak radnog odnosa odlazak u mirovinu otpremnina ozljeda na radu višak radnika neoporezivi iznos isplata s plaćom prije plaće poslije plaće Obrazac JOPPD šifra 26 najviša godišnja osnovica ostali primitak neisplata otpremnine Obrazac NO1

Natrag