U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 7/20 objavljen je članak "Podsjetnik na polugodišnje financijsko izvještavanje i upute iz okružnice". Autorica članka je Nikolina Bičanić.

Od početka godine u knjigovodstvenim evidencijama te u financijskom izvještavanju za izvještajna razdoblja od 1. siječnja 2020. primjenjuju se izmijenjeni i dopunjeni propisi o proračunskom računovodstvu (Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, Nar. nov., br. 126/19) i Pravilnik o dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, Nar. nov., br. 126/19) . U našem časopisu FIP br. 1/2020 najavljene su izmjene tih propisa (mr. sc. I. Jakir Bajo, Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2019. godinu, str. 234), a u FIP-u br. 4/2020 pisano je o novom uređenju dugotrajne nefinancijske imovine male vrijednosti i sitnom inventaru (N. Bičanić, Dugotrajna nefinancijska imovina male vrijednosti i sitni inventar od 2020. godine, str. 123), što je i najznačajnija izmjena u propisima koja utječe na klasifikaciju te imovine i rashoda za nabavu te imovine u poslovnim knjigama, financijskim izvještajima, ali i planskim aktima te izvještajima o izvršenju. Također, dopunjen je Računski plan s novim računima i podskupinom 125 Ispravak vrijednosti potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo, a u skladu s time dosadašnji obrazac: BIL zamijenjen je s novim, a prvi puta će se predavati za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine.

Polugodišnji financijski izvještaji proračunskog računovodstva sastavljaju se u skladu s Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu. Propisani obrasci izvještaja koji se sastavljaju za polugodišnje izvještajno razdoblje nisu se mijenjali u odnosu na prethodnu godinu, stoga se polugodišnje financijsko izvještavanje u proračunskom računovodstvo obavlja na isti način i u istim rokovima kao i prošle godine.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Ključne riječi: PR-RAS OBVEZE konsolidacija proračunsko računovodstvo okružnica

Natrag