U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/20 objavljen je članak "Planiranje za razdoblje od 2021. do 2023. godine". Autorica članka je Mladenka Karačić.

Zakonom o proračunu propisano je da na temelju strateških planova, nacionalnog programa reformi i programa konvergencije te posebnih preporuka Vijeća Europske unije za Republiku Hrvatsku, Ministarstvo financija izrađuje nacrt smjernica ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje koje Vlada usvaja zaključkom najkasnije do kraja srpnja.

Za potrebe utvrđivanja limita ukupnih rashoda za razdoblje 2021. – 2023. Ministarstvo financija je od razdjela državnog proračuna tražilo unos prijedloga financijskog plana u aplikaciju za pripremu limita, s rokom do 24. kolovoza.

Nakon donošenja Smjernica Ministarstvo financija će sastaviti i dostaviti ministarstvima i drugim državnim tijelima na razini razdjela organizacijske klasifikacije te izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna upute za izradu prijedloga državnog proračuna koje sadrže osnovne ekonomske pokazatelje iz smjernica te način izrade i rokove za izradu državnog proračuna. Upute će biti objavljene na internetskoj stranici Ministarstva financija na poveznici https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica/priprema-proracuna/147.

Ministarstvo će sastaviti i upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i dostaviti ih jedinicama; Upute će biti objavljene na internetskoj stranici: https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/lokalna-samouprava/upute-za-izradu-proracuna-jlp-r-s/205 .

U članku se ukazuje na ključna postupanja u procesu planiranja u sustavu proračuna za razdoblje 2021. - 2023., dokumente koji ga obilježavaju te kakve se promjene mogu očekivati u odnosu na prethodnu godinu.

U članku su najavljene i izmjene Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskog plana, čiji nacrt bi do kraja kolovoza trebao biti objavljen u svrhu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Ključne riječi: proračunsko planiranje upute za izradu proračuna smjernice plan prihoda i primitaka plan rashoda obrazloženje plana izmjene Računskog plana

Natrag