U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 11/20 objavljen je članak " Plaćanje PDV-a prema naplaćenim naknadama". Autorica članka je mr. sc. Ida Dojčić.

Prema trenutno važećim odredbama čl. 125.i Zakona o porezu na dodanu vrijednost, porezni obveznici sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu, čija vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 7.500.000,00 kn bez PDV-a, mogu obračunavati i plaćati PDV na temelju naplaćenih naknada za obavljene isporuke. Prema predloženim izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u, došlo bi do povećanja praga za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama na 15.000.000,00 kn s primjenom od 1.1.2021. Poreznom obvezniku koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama obveza obračuna PDV-a nastaje na dan primitka plaćanja, a pravo na odbitak pretporeza u trenutku kada je isporučitelju platio račun. Stoga u svojim poreznim evidencijama mora osigurati podatak o trenutku naplate izlaznih, odnosno plaćanja ulaznih računa. Zakon o PDV-u propisuje da porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama na računu mora navesti »obračun prema naplaćenim naknadama«. U članku je pojašnjena primjena postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama, te najavljene izmjene od 1.1.2021.

 

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Ključne riječi: PDV naplaćene naknade cenzus od 7.500.000 00 kn odnosno 15.000.000 00 kn trenutak naplate odbitak pretporeza nastanak porezne obveze promjena načina obračunavanja poreza obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama Knjige I-RA i U-RA pisana izjava o početku primjene postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama prijelaz na oporezivanje prema naplaćenim naknadama transakcije kod kojih se ne može primijeniti oporezivanje prema naplaćenim naknadama prijelaz na oporezivanje prema obavljenim isporukama 

Natrag