U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/20 objavljen je članak "PDV kod zdravstvenih djelatnosti". Autorice članka su: mr. sc. Ida Dojčić; Ljubica Đukanović.

Propisima o PDV-u regulirano je oslobođenje od plaćanja PDV-a za usluge u vezi s liječenjem i drugom zdravstvenom zaštitom, ali se oslobođenje može primijeniti  samo u slučaju kada se ove djelatnosti obavljaju sukladno posebnim propisima o zdravstvenoj zaštiti. Oslobođenje od PDV-a bez prava na odbitak pretporeza temeljem čl. 39.  Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13 - 121/19 primjenjuje se na zdravstvene usluge, medicinsku dijagnostiku i liječenje, kao i na usluge i isporuke dobara usko povezane s  navedenim uslugama, zatim na usluge liječenja od strane doktora medicine i stomatologije, te pružanje medicinske njege od strane medicinskog osoblja. Za primjenu oslobođenja moraju biti zadovoljeni propisani uvjeti, pa se oslobođenje prema čl. 39. st. 1. Zakona o PDV-u može primijeniti isključivo na usluge liječenja i zdravstvene zaštite kada se obavljaju sukladno posebnim propisima o zdravstvenoj zaštiti. Također treba napomenuti da se porezno oslobođenje  ne primjenjuje na sve usluge koje obavljaju zdravstvene ustanove, pa će ove institucije temeljem obavljenih oporezivih usluga/isporuka biti upisane u registar obveznika PDV-a od trenutka kada vrijednost njihovih oporezivih isporuka/usluga prijeđe prag ulaska u sustav PDV-a.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Ključne riječi: PDV zdravstvene usluge medicinska dijagnostika i liječenje bolnička i medicinska njega oslobođenje od plaćanja PDV-a oslobođenje od PDV-a prema čl. 39. Zakona o PDV-u djelatnosti od javnog interesa zdravstvene ustanove trgovačko društvo osnovano za obavljanje zdravstvene djelatnosti privatni zdravstveni radnici obavljanje medicinske njege u okviru bavljenja medicinskim i pomoćnim medicinskim zanimanjima isporuka ljudskih organa krvi i majčinog mlijeka usluge što ih obavljaju dentalni tehničari isporuka zubnih/protetskih nadomjestaka usluge prijevoza bolesnih ili ozlijeđenih osoba u vozilima posebno izrađenima za tu svrhu koje obavljaju ovlaštene osobe usluge u vezi s liječenjem i drugom zdravstvenom zaštitom obveznici PDV-a ulazak u sustav PDV-a korištenje pretporeza kod zdravstvenih institucija podjela pretporeza ispravak pretporeza

Natrag