Otkup poljoprivrednih proizvoda

Proizvođači prehrambenih proizvoda, trgovci, ugostitelji, škole, dječji vrtići i druge registrirane fizičke i pravne osobe (u nastavku: otkupljivač) za potrebe svoje djelatnosti često kupuju poljoprivredne proizvode izravno od poljoprivrednika fizičkih osoba.

Poljoprivrednici fizičke osobe - koji svoje proizvode stavljaju na tržište moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednika odnosno Upisnik obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.

Hoće li otkupljivaču za kupljene poljoprivredne  proizvode poljoprivrednik izdati račun, te na koji način otkupljivač može obaviti plaćanje prema njemu ovisi o poreznom

Otkup od OPG-a - poreznog obveznika

Fizičke osobe su po osnovi djelatnosti poljoprivrede i šumarstva obveznici poreza na dohodak, ako su po toj osnovi obveznici poreza na dodanu vrijednost ili ako po toj osnovi u poreznom razdoblju ostvare ukupni godišnji primitak veći od 80.500,00 kn. OPG-u koji se smatra poreznim obveznikom otkupljivač mora otkupljene proizvode platiti na žiro račun, a može i u gotovini do 5.000,00 kn po jednom računu.

Za prodane proizvode OPG upisan u registar poreznih obveznika obvezan je izdati račun. OPG obveznik poreza na dohodak (ili poreza na dobit) smatra se i obveznikom fiskalizacije, te je račun ispostavljen otkupljivaču naplaćen gotovinom obvezan fiskalizirati.

Otkup od OPG-a koji nije porezni obveznik

Otkupljuje li otkupljivač poljoprivredne proizvode od poljoprivrednika/OPG-a koji se ne smatra obveznikom poreza na dohodak (poljoprivrednik čiji ukupni godišnji primitak nije veći od 80.500,00 kn i nije obveznik PDV-a) otkupljene poljoprivredne proizvode može platiti u gotovini (novčanicama i kovanicama kunama i lipama), ali samo u iznosu manjem od 75.000,00 kn. Ako se otkupljuju proizvodi u vrijednosti od 75.000,00 kn i većoj plaćanje se mora obaviti na transakcijski račun.

Poljoprivrednik/OPG koji se ne smatra poreznim obveznik ne mora izdati račun.  Za otkup poljoprivrednih proizvoda od osobe koja nije porezni obveznik otkupljivač je obvezan izdati otkupni blok.

Otkup prerađenih proizvoda

Prerada poljoprivrednih proizvoda te proizvodnja prehrambenih i neprehrambenih proizvoda na OPG-u, prema propisima koji uređuju obavljanje djelatnosti OPG-a, smatra se dopunskom djelatnosti OPG-a i mora biti upisana u Upisnik OPG-a.

Prodaja poljoprivrednih proizvoda u „prerađenom“ stanju (voćnih sokova, đemova, pekmeza, ajvara, tjestenine i drugih proizvoda dobivenih preradom poljoprivrednih proizvoda), u smislu propisa o porezu na dohodak, ne smatra se djelatnošću poljoprivrede. Fizička osoba koja na tržištu prodaje prerađevine poljoprivrednih proizvoda smatra se po toj osnovi obveznikom poreza na dohodak neovisno o visini ostvarenih primitaka, te je obvezna u roku 8 dana od početka obavljanja dopunskih djelatnosti upisati se u registar obveznika poreza na dohodak. Za prodane prerađene proizvode obvezna je izdati račun, a otkupljivač može ove proizvode platiti u gotovini samo do iznosa od 5.000,00 kn po jednom računu.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag