U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/20 objavljen je članak "Oporezivanje isporuka u nizu od 1.1.2020." Autor članka je Domagoj Zaloker.

Zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 121/19)  dolazi do usklađenja Zakona s Direktivom Vijeća (EU) 2018/1910 od 4. prosinca 2018. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu usklađivanja i pojednostavnjenja određenih pravila sustava poreza na dodanu vrijednost za oporezivanje trgovine među državama članicama (SL L 311, 7. 12. 2018.). U tom smislu, novim čl. 13.a Zakona, a temeljem novog čl. 36.a Direktive Vijeća (EU) 2006/112/EZ, u Zakon se ugrađuju odredbe kojima se utvrđuje mjesto isporuke kod isporuka u nizu (lančanih transakcija) koje se odnose na uzastopne isporuke dobara koje su predmetom jedinstvenog prijevoza unutar EU. Treba napomenuti da kod isporuka u nizu u kojima transakcije s istim dobrima provode tri ili više porezna obveznika iz različitih država članica često, radi kompleksnosti takvih transakcija, dolazi do neujednačenih poreznih obračuna pa čak i situacija da dva ili više sudionika takvih transakcija primjenjuju isto oslobođenje od plaćanja PDV-a za isporuke dobara unutar EU, bez obzira što bi pravo na predmetno oslobođenje imao samo jedan sudionik takve transakcije. Kao što je i navedeno toč. 6. preambule Direktive Vijeća (EU) 2018/1910, kod lančanih transakcija koje se odnose na uzastopne isporuke dobara koje su predmetom jedinstvenog prijevoza unutar EU, premještanje robe unutar EU trebalo bi pripisati samo jednoj od isporuka i samo bi za tu isporuku trebalo omogućiti pogodnosti izuzeća od PDV-a predviđenog za isporuke unutar EU. Ostale isporuke u lancu trebalo bi oporezivati i za njih bi mogla biti potrebna identifikacija dobavljača za potrebe PDV-a u državi članici isporuke. Kako bi se izbjegli različiti pristupi među državama članicama, što može dovesti do dvostrukog oporezivanja ili neoporezivanja, te kako bi se povećala pravna sigurnost za gospodarske subjekte, zajedničkim pravilom trebalo bi utvrditi da bi se, ako su ispunjeni određeni uvjeti, prijevoz robe trebao pripisati jednoj isporuci u lancu transakcija. Prema tome, kod isporuka u nizu koje se odnose na uzastopne isporuke dobara koje su predmetom jedinstvenog prijevoza unutar EU, pravo na oslobođenje od plaćanja PDV-a može se pripisati samo onom sudioniku takve transakcije koji obavlja isporuku s otpremom/prijevozom, a što je od 1.1.2020. i propisano novim čl. 13.a Zakona. U tom smislu treba spomenuti da primjena pojednostavljenja kod utvrđivanja mjesta isporuke kod transakcija u nizu iz čl. 13.a Zakona, ne utječe na primjenu oslobođenja od plaćanja PDV-a kod trostranih poslova prema čl. 10. Zakona i čl. 141. Direktive 2006/112/EZ.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Ključne riječi: PDV isporuke nizu trostrani poslovi posao oporezivanje oslobođenje prijevoz otprema isporuka dobara dobro roba robe lančane transakcije lančani

Natrag