U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/20 objavljen je članak "Oporezivanje autorskog djela". Autor članka je Dinko Lukač.

Fizička osoba (građanin, umirovljenik itd.) može ostvarivati dohodak i temeljem autorskopravnog ugovora ili ugovora o autorskom djelu kako se često naziva u praksi, a isti je uređen Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima. Navedeni ugovor se sklapa u pisanom obliku najčešće s korisnikom autorskog djela koji obavlja gospodarsku djelatnost u Republici Hrvatskoj (RH) odnosno u inozemstvu. Autor u članku potonje piše o predmetu autorskopravnog ugovora te na primjerima pojašnjava način obračuna doprinosa, poreza na dohodak i prireza, rok uplate istih te popunjavanje obrasca JOPPD od strane poslovnog subjekta u RH odnosno od strane samog autora kada isti naknadu ostvaruje od poslovnog subjekta iz inozemstva.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Ključne riječi: Autor autorsko djelo korisnik autorsko pravo izričaj ugovor o autorskom djelu autorskopravni ugovor predmet ugovora drugi dohodak stope doprinosa MO I. stup MO II. stup doprinos za ZO porez na dohodak obrazac JOPPD isplata autorske naknade paušalni izdatak 30% umjetničko djelo izdatak 25% potvrda umjetničke udruge agencije autor građanin umirovljenik autor vodi poslovne knjige autor obveznik PDV autorska naknada iz inozemstva autorska naknada iz radnog odnosa

Natrag