U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/20 objavljen je članak "Odluka o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika za 2020.". Autorice članka su: mr. sc. Ivana Jakir-Bajo; Ana Zorić.

Usporavanje gospodarskih aktivnosti uslijed provedbe mjera za obuzdavanje širenja koronavirusa, dovest će do snažnog pada javnih prihoda te potrebe za znatnim dodatnim sredstvima za provedbu mjera i aktivnosti za borbu protiv epidemije koronavirusa, za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije, kao i za podršku gospodarskom oporavku nakon epidemije. Stoga je, radi osiguranja sredstva za saniranje posljedica epidemije izmijenjen je i dopunjen Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu u dva navrata (Nar. nov., 32/20 i 42/20). Pored toga, Vlada RH je donijela i dva akta značajna za rad i poslovanje svih subjekata u sustavu proračuna, ali i šire – javnom sektoru: Zaključak o ograničavanju rashoda proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna zbog promjene gospodarskih okolnosti uslijed epidemije koronavirusa i Odluku o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom RH i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020. godinu. 

Od dana stupanja na snagu Odluke proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna mogu preuzeti samo one obveze i izvršavati rashode i izdatke koji su neophodni za obavljanje njihovih osnovnih poslova i funkcija.  Nužni rashodi i izdaci jesu troškovi vezani za komunalne usluge (opskrba vodom, odvoz smeća…) i druge „režijske“ troškove, zakupnine i najamnine, troškovi opskrbe strujom, plinom, usluge telefona, interneta, redovnog održavanja postojećih informacijskih sustava, obnavljanja postojećih licenci te redovne nabave uredskog materijala i slično. Davanje donacija i pomoći, zapošljavanje i sklapanje ugovora o djelu bit će dopušteno samo uz prethodnu suglasnost ministra financija.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Ključne riječi: proračun državni proračun ograničavanje korištenja sredstava JLP(R)S proračunski korisnik izvanproračunski korisnik odluka zaključak nužni rashodi i izdaci zabrana donacija zabrana pomoći zabrana novozapošljavanja zabrana ugovora o djelu

Natrag