Od 18.4.2020. do 18.7.2020. zatezne kamate ne teku?

U Nar. nov., br. 47/20 od 17. travnja 2020. objavljen je Zakon o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, a stupio je na snagu 18. travnja 2020. (u nastavku: Zakon).

Ovim Zakonom propisano je prije svega zastajanje Fine s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na ovršenike fizičke osobe za razdoblje od 3 mjeseca.

Međutim, ovim Zakonom propisano je i to da za vrijeme trajanja posebnih okolnosti iz čl. 25.a ovoga Zakona ne teče zatezna kamata. Nadalje, Fina neće obračunati zateznu kamatu koja je određena u osnovi za plaćanje za razdoblje trajanja posebnih okolnosti (čl. 1. Zakona kojim se uvodi novi čl. 25.b u Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima; u nastavku: ZPONS).

Pitanje je djeluje li ova odredba samo u odnosu na ovrhe za koje se zastalo s provedbom ili općenito na tijek zateznih kamata za razdoblje trajanja posebnih okolnosti?

Navedeno nije razvidno ni iz obrazloženja Zakona.

Međutim, iz citiranih odredaba čl. 25.b ne proizlazi da bi se iste vezale samo na ovrhe u odnosu na koje se zastalo, već ove odredbe imaju općenitiju prirodu/primjenu. Naime, prema čl. 25.b st. 2. ZPONS-a Fina neće obračunati zateznu kamatu koja je određena u osnovi za plaćanje za razdoblje trajanja posebnih okolnosti. Dakle, ne samo u osnovi iz čl. 25.a st. 2. („ Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti iz stavka 1. ovoga članka Agencija će zastati s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na ovršenike fizičke osobe.“), već u svakoj osnovi za plaćanje, a što podrazumijeva i sve ostale koje će joj biti dostavljene na naplatu. Prema tome, ako se nešto ne može prisilno naplatiti, tada se to ne može ni potraživati.

Ne ulazeći u temu usklađenosti ove odredbe s Ustavom RH, koju okolnost eventualno treba cijeniti Ustavni sud RH, mišljenja smo da iz općenitosti ove odredbe, a koja nije vezana samo na ovrhe s kojima se zastalo, proizlazi to da je općenito u RH uveden zastoj tijeka zateznih kamata za razdoblje od 18.4.2020. do 18.7.2020. godine, a moguće i duže ako tako odredbi Vlada RH sukladno ovlaštenju iz čl. 2. st. 2. Zakona.

Natrag