Od 18.4.2020. zastajanje Fine s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na ovršenike fizičke osobe

U Nar. nov., br. 47/20 od 17. travnja 2020. objavljen je Zakon o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, a stupio je na snagu 18. travnja 2020.

Ovim Zakonom određeno je zastajanje Fine s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na ovršenike fizičke osobe za razdoblje od 3 mjeseca. Dakle, zastoj s ovrhama traje do 18.7.2020., s time da se ovaj rok odlukom Vlade Republike Hrvatske može produžiti za još tri mjeseca.

Na ovaj način omogućeno je fizičkim osobama raspolaganje svim primanjima koja primaju na račune u bankama, kako bi lakše prebrodili razdoblje posebnih okolnosti koje znatno utječe na njihovu financijsku situaciju. Također, skrećemo pažnju da odredbe ovog Zakona ne utječu na provedbu ovrhe na plaći koja se provodi sukladno Ovršnom zakonu.

Podsjećamo, obveza isplate zaštićenog dijela plaće na zaštićeni račun i dalje postoji. Stoga je preporučljivo poslodavcima i nadalje isplaćivati primanja radnicima sa zaštićenim računima kao i dosad, a na tim radnicima je da do 18.7.2020. slobodno raspolažu uplatama na njihovom redovnom, inače blokiranom računu. Takvo postupanje je preporučljivo i iz razloga što postoje određene ovrhe, poput uzdržavanja, koje se provode i nadalje te poslodavac ne može znati hoće li koja takva ovrha biti zaprimljena u Finu u ovom razdoblju.

Naime, Fina iznimno neće zastati s provedbom ovrhe u odnosu na ovršenike fizičke osobe ako se ovrha provodi radi namirenja:

  1. tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta,
  2. druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću (u pravilu druga uzdržavanja i naknade štete radi izgubljenog uzdržavanja),
  3. tražbine po osnovi dospjele, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine,
  4. ako se radi o mjerama osiguranja iz kaznenog postupka te
  5. u slučaju ovrhe po računu specifične namjene (radi se o ovrsi na sredstvima koja ne pripadaju ovršeniku već on njima samo upravlja, npr. račun stambene pričuve).

U slučaju radnika koji ne raspolažu karticama za podizanje gotovog novca s redovnog računa, a posjeduju kartice za podizanje gotovog novca sa zaštićenog računa vjerujemo da se takvim radnicima može izaći u susret i cjelokupan iznos uplatiti na zaštićeni račun. Na taj način mogu ga podići s bankomata bez da trebaju odlaziti u banku po kartice i povećavati rizik od zaraze za sebe i za djelatnike u banci. Takvo postupanje bilo bi u skladu i s preporukama nadležnih tijela, a nema ni štete za vjerovnike/ovrhovoditelje koji su mu blokirali račun.

Za vjerovnike/ovrhovoditelje bitno je za naglasiti kako će za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Fina i nadalje zaprimati nove osnove za plaćanje i po njima postupati na način da će ih evidentirati u Očevidnik, ali u odnosu na ovršenike fizičke osobe neće slati naloge bankama za izvršenje, odnosno nakon evidentiranja u Očevidnik zastat će s daljnjim postupanjem.

Natrag