U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 11/20 objavljen je članak "Obveza godišnjeg popisa imovine i obveza". Autorica članka je Nikolina Bičanić.

Inventuru (godišnji popis imovine i obveza) proračuni i proračunski korisnici moraju obaviti i krajem ove godine, sa stanjem na dan 31. prosinca. Popisati se moraju cjelokupna imovina, sve obveze i izvanbilačni zapisi.

Oštećena i neupotrebljiva imovina, te sumnjiva i sporna potraživanja i obveze popisuju se na posebnim listama, a u izvještaju u popisu predlaže se daljnje postupanje s njima (prijedlog imovine za rashodovanje, prijedlog za ispravak vrijednosti potraživanja, otpis obveza i dr.).

Popisne liste moraju sadržavati nazive predmeta popisa, količine i vrijednosti, za popisno (stvarno) stanje i knjigovodstveno stanje. Popisne liste su knjigovodstvene isprave što znači da moraju biti vjerodostojne i istinite što svojim potpisima ovjeravaju članovi povjerenstva za popis.

Nakon popisa obveza povjerenstva za popis je sastaviti izvješće o popisu i dostaviti ih zakonskom predstavniku. U okviru svojih ovlasti, čelnik mora donijeti odluku o popisnim razlikama (viškovima i manjkovima, rashodovanju imovine i dr.) i dostaviti ju u računovodstvo na evidentiranje.

Rezultati popisa za određenu proračunsku godinu moraju se iskazati u poslovnim knjigama za tu proračunsku godinu.

 

Ukoliko ste propustili webinar Godišnji popis imovine i obveza kod proračuna i proračunskih korisnika na primjerima iz prakse, pogledajte snimku, više informacija ovdje.

 

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Ključne riječi: inventura popisne liste rashodovanje viškovi manjkovi otpis popisne razlike usklađivanje salda potraživanja usklađivanje salda obveza otvorene stavke 31.10. 

Natrag