U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/20 objavljen je članak "Novosti u oporezivanju PDV-om od 1.1.2020.". Autorica članka je mr.sc. Ida Dojčić.

Sažetak članka:

Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13 - 121/19) je kroz posljednje izmjene i dopune propisao, između ostalog, zadržavanje opće stope PDV-a na 25%, te proširenje primjene snižene stope od 13% u djelatnosti ugostiteljstva. Za određene djelatnosti od javnog interesa izjednačena je primjena oslobođenja od plaćanja PDV-a, neovisno o institucijskom obliku pružatelja usluge. Porezni obveznici, koji zbog promjene odredbi čl. 39. Zakona izlaze iz sustava PDV-a, obvezni su napraviti ispravak pretporeza, te također utvrditi nove cijene bez uključenog PDV-a. Izmjenama i dopunama Zakona izvršeno je usklađenje s Direktivom Vijeća EU, a odnosi se na pojednostavljenje kod premještanja dobara u drugu državu članicu EU-a, definiranje isporuke s prijevozom kod isporuka u nizu i određivanje PDV ID broja kao materijalnog uvjeta za primjenu oslobođenja. U članku se detaljno pojašnjava o primjeni novih odredbi u oporezivanju PDV-om od 1.1.2020.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Novosti u oporezivanju PDV-om od 1.1.2020.

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Ključne riječi:

PDV, stope PDV-a, stopa PDV-a od 13% u ugostiteljstvu, pripremanje i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskog objekta, isporuka pripremljenog jela i slastica, preračunate stope, postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama, oslobođenja od PDV-a za djelatnosti iz čl. 39. Zakona o PDV-u, brisanje iz registra obveznika PDV-a, ispravak pretporeza, pojednostavnjenja kod premještanja dobara, aranžman za premještanje dobara, isporuka dobara unutar EU-a, isporuka dobara u nizu, PDV identifikacijski broj, naknadni ispravak porezne osnovice i porezne obveze, međunarodni cestovni prijevoz putnika, Prijava usluga međunarodnog cestovnog prijevoza putnika (Obrazac MCP)

 

Natrag