U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/20 objavljen je članak "Novosti o paušalnom oporezivanju". Autorica članka je Sandra Pezo.

Sažetak članka:

Od 1. siječnja 2020. na snazi je izmijenjen i dopunjen Zakon o porezu na dohodak kojim je, pored ostalog, ukinuta obveza izdavanja poreznih rješenja za obveznike poreza na dohodak koji obavljaju samostalnu djelatnost, a porez na dohodak po toj osnovi plaćaju u paušalnom iznosu. S obzirom na te izmjene, izmijenjeni su i prateći pravilnici - donesen je novi Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (Nar. nov., br. 1/20), te izmijenjen i dopunjen Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu (Nar. nov., br. 1/19 i 1/20), o čemu i piše autorica članka iz kojega izdvajamo:

  • jasnije je propisan način utvrđivanja broja mjeseci obavljanja samostalne djelatnosti razmjerno broju mjeseci obavljanja djelatnosti u slučaju nastanka ili prestanka porezne obveze tijekom poreznog razdoblja,
  • ukida se izdavanje poreznih rješenja, osim za one obveznike koji počinju obavljati djelatnost prvi put kao i u slučaju prelaska utvrđivanja dohotka na temelju poslovnih knjiga na utvrđivanje dohotka u paušalnom iznosu,
  • propisana su nova izvješće o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti, uz praktične primjere popunjavanja istih,
  • obvezu sastavljanja popisa izdanih i nenaplaćenih računa te popisa primljenih i neplaćenih računa s datumom promjene oporezivanja (pri prelasku s utvrđivanja dohotka od djelatnosti u paušalnom iznosu na utvrđivanje dohotka temeljem propisanih poslovnih knjiga) i dr.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Ključne riječi:

paušalno oporezivanje obrtnici paušalisti paušalni porez iznajmljivanje turistima

Natrag