Novčana naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom – novi iznos za 2020.

Prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, poslodavci koji zapošljavaju 20 i više radnika obvezni su zaposliti određeni broj osoba s invaliditetom.

Kvota je propisana u visini od 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih kod poslodavca. Iz ukupnog broja radnika isključuju se radnici koji su u radnom odnosu kod poslodavca na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za obavljanje sezonskih poslova i koji su temeljem tog ugovora prijavljeni na obvezno mirovinsko osiguranje. Odnosno, broj osoba s invaliditetom koje poslodavac treba imati zaposlene utvrđuje se mjesečno, množenjem ukupnog broja zaposlenika na zadnji dan pojedinog  mjeseca sa 3%.

Osim zapošljavanja osoba s invaliditetom upisanih u Očevidnik kod HZMO-a, obvezu kvotnog zapošljavanja  poslodavac može ispuniti i zamjenskom kvotom na način da:

  • zaključi jedan ili više ugovora o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava, čija je ukupna vrijednost, bez obračunatog PDV-a, jednaka najmanje 30% minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote, odnosno u slučaju sklapanja ugovora na rok duži od jednog mjeseca, čija je prosječna mjesečna vrijednost, bez obračunatog PDV-a, jednaka najmanje 30% minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti,
  • zaključi jedan ili više ugovora o poslovnoj suradnji sa zaštitnom radionicom i integrativnom radionicom, odnosno trgovačkim društvom, zadrugom ili udrugom u kojima više od polovine radnika čine osobe s invaliditetom, čija je ukupna vrijednost, bez obračunatog PDV-a, jednaka najmanje 30% minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote, odnosno u slučaju sklapanja ugovora na rok duži od jednog mjeseca, čija je prosječna mjesečna vrijednost, bez obračunatog PDV-a, jednaka najmanje 30% minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti,
  • primi na obavljanje prakse, utvrđene nastavnim planom, učenike s teškoćama u razvoju ili studente s invaliditetom (jedna primljena osoba priznaje se kao jedna zaposlena osoba s invaliditetom),
  • primi na obavljanje prakse rehabilitante u sklopu profesionalne rehabilitacije koju provodi centar za profesionalnu rehabilitaciju (jedna primljena osoba priznaje se kao jedna zaposlena osoba s invaliditetom),
  • sklopi jedan ili više ugovora o obavljanju studentskog posla sa studentom s invaliditetom prema kojima su ukupni priznati troškovi rada jednaki najmanje 30% minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti,
  • primi na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa osobe s invaliditetom s tim da se jedna osoba primljena na stručno osposobljavanje priznaje kao jedna zaposlena osoba s invaliditetom,
  • daje jednu ili više stipendija za redovito obrazovanje osobama s invaliditetom čija je ukupna visina jednaka najmanje 30% minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote.

Novčana naknada za 2020. plaća se u iznosu od  1.218,75 kn mjesečno. Novi iznos primjenjuje se od obveze za siječanj 2020. koja dospijeva do kraja veljače 2020.

Za ispunjenje obveze zamjenskom kvotom, odgovarajući ugovor treba dostaviti Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora, a također i najavu ispunjenja zamjenske kvote te drugu dokumentaciju na zahtjev Zavoda.

U slučaju da poslodavac nije ispunio propisanu kvotu zapošljavanjem osoba s invaliditetom ili zamjenskom kvotom, obveznik je plaćanja novčane naknade u mjesečnom iznosu od 30% od minimalne plaće za svaku osobu s invaliditetom koju je bio dužan zaposliti.

S obzirom da je za 2020. godinu propisan novi (veći) iznos minimalne plaće od 4.062,51 kn, novi iznos novčane naknade, počevši od obveze za siječanj 2020. godine, je 1.218,75 kn (30% od 4.062,51 kn). Rok uplate je do kraja mjeseca za prethodni mjesec.

Novčana naknada uplaćuje se na račun državnog proračuna: HR1210010051863000160, uz poziv na broj: HR 68  5118 – OIB poslodavca.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

 

 

Natrag