U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 12/20 objavljen je članak "Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad na teret HZZO-a". Autorica članka je Ljubica Đukanović.

Pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti/spriječenosti za rad zbog korištenja zdravstvene zaštite, odnosno drugih okolnosti iz čl. 39. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 80/13,137/13 i 98/19; u nastavku: ZOZO) jedno od temeljnih prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja koje pripada osiguranicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Pravo na naknadu plaće ne pripada svim osiguranicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u nastavku: HZZO) već samo izrijekom navedenim u čl. 38. st. 1. ZOZO-a.

Privremena nesposobnost za rad, za vrijeme koje osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće, je odsutnost s rada zbog bolesti ili ozljede, odnosno drugih okolnosti utvrđenih čl. 39. ZOZO-a zbog kojih je osiguranik spriječen izvršavati svoju obvezu rada u skladu s ugovorom o radu, drugim ugovorom ili aktom. Stoga, ako osiguranik ne izvršava sviju obvezu rada korištenja zdravstvene zaštite odnosno drugih okolnosti utvrđenih ZOZO-om,  pripada mu pravo na naknadu plaće.

Zakonom o radu (Nar. nov., br. 93/14, 127/17 i 98/19; u nastavku: ZR) je propisano da za razdoblja u kojima radnik ne radi zbog opravdanih razloga, koji se mogu odrediti zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, ima pravo na naknadu plaće.

Razdoblje u kojima osiguranik ne radi zbog privremene nesposobnosti za rad radi korištenja zdravstvene zaštite i drugih okolnosti iz čl. 39. ZOZO-a pripada mu pravo na naknadu plaće propisanu ZOZO-om. Kada ZOZO propisuje razdoblje za koje osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće određuje i razdoblje kada se ona isplaćuje na teret sredstava poslodavca a kada na teret sredstava HZZO-a odnosno Proračuna Republike Hrvatske.

Poslodavac isplaćuje naknadu plaće iz svojih sredstava prva 42 dana privremene nesposobnosti, kao i sve vrijeme dok se osiguranik nalazi na radu u trećoj državi na koji ga je uputio. Isto tako, ako je osiguranik sam zaposlen u trećoj državi prva 42 dana privremene nesposobnosti naknada plaće ne isplaćuje se na tereti sredstva HZZO-a.

Ako se radi o privremenoj nesposobnosti radnika – invalida rada u tom slučaju naknadu plaće isplaćuje poslodavac na teret svojih sredstava za prvih 7 dana privremene nesposobnosti, a od osmog dane te nesposobnosti za rad istu isplaćuje na teret sredstava HZZO-a.

Razdoblje privremene nesposobnosti za rad, za koje osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće osiguranik dokazuje Izvješćem o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad koju izdaje izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite.

Ako osiguranik za određeno razdoblje nema pravo na naknadu plaće izabrani doktor je obvezan, u posebnoj rubrici Izvješća o privremenoj nesposobnosti za rad ,označiti to razdoblje.

Opširnije o naknadi plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad  koja se isplaćuje na teret HZZO-a pročitajte u našem tiskanom izdanju.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Ključne riječi: 
pravo na naknadu plaće određivanje naknade plaće osnovica za naknadu plaće 

 

Natrag