U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 10/20 objavljen je članak "Naknada plaće za vrijeme izolacije zbog COVIDA - 19". Autorica članka je Ljubica Đukanović.

Naknada plaće zbog privremene nesposobnosti, odnosno spriječenosti za rad radi korištenja zdravstvene zaštite, odnosno drugih okolnosti iz čl. 39. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju pripada osiguraniku i u slučaju ako je izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini.

Za razdoblja u kojima ne radi zbog opravdanih razloga određenih zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu radnik ima pravo na naknadu plaće.

Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 80/13 - 98/19; u nastavku: ZOZO) i Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (Nar. nov., br. 49/14 -129/17; u nastavku: Pravilnik o pravima) utvrđeno je pod kojim uvjetima se određuje naknada plaće zbog privremene nesposobnosti, odnosno spriječenosti za rad radi korištenja zdravstvene zaštite, odnosno drugih okolnosti iz čl. 39. ZOZO-a i pod kojim uvjetima radnik ostvaruje pravo na naknadu plaće na teret obveznog zdravstvenog osiguranja.

Za vrijeme trajanja privremene nesposobnosti za rad ako je osiguranik izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini zbog COVID - 19, osiguranik ima pravo na naknadu plaće na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja sve dok traje izolacija.

Prema čl. 39. toč. 3. ZOZO-a pravo na naknadu plaće pripada osiguraniku u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja, odnosno drugih okolnosti utvrđenih ZOZO-om, ako je izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini.

Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Nar. nov., br. 79/07 - 47/20; u nastavku: ZZPOZB) je propisano da se osobe za koje se utvrdi da su oboljele ili za koje se sumnja da boluju od bolesti COVID-19 obvezno izoliraju i liječe u zdravstvenim ustanovama koje imaju osigurane uvjete za izolaciju i liječenje oboljelih od zaraznih bolesti (čl. 21. ZZPOZB).

Prema članku čl. 41. st. 1. ZOZO-a naknada plaće se isplaćuje na teret sredstava HZZO-a od prvog dana privremene nesposobnost za rad ako je osiguranik izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini.

 

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Ključne riječi: naknada plaće za vrijeme izolacije izolacija i naknada plaće oboljeli od COVIDA – 19 

Natrag