MRMS o ustupanju radnika u povezano društvo radi sudjelovanja u postupcima javne nabave

Mišljenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava

Klasa: 110-01/20-01/21

Urbroj: 524-03-01/1-20-2

10. veljače 2020.

 

Poštovana,

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava zaprimilo je Vaš upit vezan za mogućnost ustupanja radnika povezanom društvu i s time u vezi mogućnost sudjelovanja gospodarskog subjekta kao ponuditelja u postupcima javne nabave.

U skladu sa člankom 10. stavkom 3. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17 i 98/19), kada poslodavac nema potrebe za radom određenih radnika, može svoga radnika privremeno ustupiti u društvo koje je s njim povezano u smislu posebnog propisa o trgovačkim društvima, u trajanju od neprekidno najduže šest mjeseci, na temelju sporazuma sklopljenog između povezanih poslodavaca i pisane suglasnosti radnika.

Iako Zakonom nije propisana zabrana ponovljenog privremenog ustupanja, a uzimajući u obzir svrhu navedenog instituta, mišljenja smo da se u njegovoj primjeni ne bi moglo raditi o višekratnom uzastopnom ustupanju radnika, odnosno u tom slučaju morali bi biti ispunjeni svi Zakonom propisani uvjeti, pri čemu bi osobito valjalo voditi računa da poslodavac isto provodi isključivo u svrhu zadržavanja u radnom odnosu onih radnika za koje kod poslodavca privremeno nema potrebe za njihovim radom, ali bi nakon proteka određenog razdoblja (najduže šest mjeseci), kod poslodavca ponovno postojala potreba za njihovim radom, Na navedeno skrećemo pažnju obzirom na funkcionalnost predmetnog instituta ustupanja radnika u kontekstu kasnije mogućnosti provedbe obveza preuzetih putem sudjelovanja gospodarskog subjekta u postupku javne nabave.

Stoga, u smislu Zakona o radu, nema zapreke da gospodarski subjekt, koji je ujedno u smislu odredbe članka 10. stavka 3. Zakona o radu, a sukladno odredbi članka 473. Zakona o trgovačkim društvima, ugovorna strana obvezno pravnog odnosa s drugim gospodarskim subjektom kao poslodavcem koji mu je privremeno ustupio svoje radnike uz njihovu suglasnost, dokazuje svoju sposobnost raspolaganja stručnom radnom snagom u postupku javnog nadmetanja.

Međutim, napominjemo da konačno mišljenje vezano uz dokaznu snagu pojedinih uvjeta relevantnih za sudjelovanje u postupcima javne nabave može dati samo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao stručni nositelj pripreme Zakona o javnoj nabavi, odnosno sami naručitelj koji konkretni postupak javne nabave provodi.

O pravnom i poreznom aspektu privremenog ustupanja radnika u povezano društvo pročitajte više u FIP-u, 3/15 (mr. sc. Iris Gović Penić i Domagoj Zaloker)

 

 

Natrag