arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 3/2015

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • dr. sc. Predrag Bejaković: Plaće kao odrednica nedovoljne konkurentnosti hrvatskog gospodarstva

Aktualno

 • mr. sc. Marcela Kir: Novine u Odluci o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji

Financije i računovodstvo

 • mr. sc. Mladen Štahan: Utvrđivanje financijskog rezultata za 2014., podjela dobiti i pokriće gubitka
 • Branka Viduka, Ivana Kalčiček: Dodatni podaci kod predaje GFI-a za statističke i druge potrebe
 • Domagoj Zaloker: Vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca i zaliha
 • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Računovodstvo ulaganja u nekretnine
 • Irena Slovinac: Ugostiteljska djelatnost - porezni i računovodstveni aspekt
 • Domagoj Zaloker: Evidentiranje predujmova

Porezi i doprinosi

 • Dražen Opalić: Neispunjenje kvotnog zapošljavanja - iskazivanje novčane naknade na JOPPD
 • mr. sc. Ida Dojčić: Primjena oporezivanja prema naplaćenim naknadama
 • mr. sc. Sandra Kapetanović: Oblici PDV prijevara i presude Europskog suda pravde
 • mr. sc. Srebrenka Pečenjak: Stalna poslovna jedinica i transferne cijene
 • Monika Horvat Mrkonjić, Jurica Piskač: Proširenje sustava ePorezna novim obrascima od 1.1.2015.

Proračunsko računovodstvo

 • Ivana Vargašević Čonka: Novi Pravilnik o financijskom izvještavanju i prvi tromjesečni izvještaji u 2015.

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Izdaci reprezentacije, reklame i darovanja kod obrtnika

Plaće i naknade plaća

 • Jasminka Rakijašić: Olakšica za zapošljavanje mladih ososba
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Novo u obrascu JOPPD od 28. veljače 2015.

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Bosiljko Zlopaša: Novine u Carinskom zakoniku Unije

Radno pravo

 • mr. sc. Iris Gović Penić, Domagoj Zaloker: Privremeno ustupanje radnika u povezano trgovačko društvo - pravni i porezni aspekti
 • Ljubica Đukanović: Razlike između ugovora o radu i ugovora o djelu

Ovršno pravo

 • Vedran Jelinović: Ovrha na nekretninama od 1.1.2015.

Javna nabava

 • Petra Šantić: Dokazivanje sposobnosti ponuditelja oslanjanjem na sposobnost drugih subjekata

Zdravstveno osiguranje

 • Jasenka Pap, Nevenka Mirković: Utvrđivanje osnovice za obračun naknade plaće na teret HZZO-a

Pitajte TEB

 • Imovina nabavne vrijednosti manje od 3.500,00 kn
 • Dopuštena plaćanja u postupku predstečajne nagodbe
 • Proračunsko računovodstvo: Uplata viška prihoda u nadležni proračun
 • Usluge obavljene putem interneta i MOSS sustav

TEB-ov podsjetnik

 • TEB-ov podsjetnik