U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/20 objavljen je članak "Kontrolirana inozemna društva i Obrazac PD-KID". Autorica članka je mr. sc. Ida Dojčić.

Sažetak članka:
Od 2019. godine u sustav oporezivanja dobiti uvedena je nova mjera protiv premještanja dobiti – pravilo o kontroliranim inozemnim društvima. Uvođenje pravila o kontroliranim društvima u porezni sustav RH, kao jedne od mjera BEPS-a, rezultat je usklađivanja Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04 – 32/20)  s pravnom stečevinom EU-a u dijelu oporezivanja dobiti povezanih trgovačkih društava. Prema čl. 39.c Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05 – 1/20)  podaci potrebni za utvrđivanje dobiti svakog kontroliranog inozemnog društva (KID), koja se uključuje u poreznu osnovicu, dostavljaju se na Izvješću o dobiti kontroliranog inozemnog društva - Obrazac PD-KID. Obrazac PD-KID propisan je Pravilnikom o porezu na dobit. Podaci potrebni za utvrđivanje kontroliranih inozemnih društava koji se odnose na izravno ili neizravno sudjelovanje u upravi, nadzoru (glasačkim pravima), kapitalu ili dobiti subjekta, te podaci o osnivanju stalne poslovne jedinice smještene u inozemstvu, dostavljaju se na obrascu Prijava činjenica bitnih za oporezivanje, koji je propisan Pravilnikom o provedbi Općeg poreznoga zakona (Nar. nov., br. 45/19). U članku se detaljno pojašnjava primjena pravila o kontroliranim inozemnim društvima i dostavljanje podataka na novom Izvješću PD-KID, koje se po prvi puta podnosi za 2019. godinu.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Ključne riječi: kontrolirano inozemno društvo (KID) pravila o kontroliranim inozemnim društvima (eng. Controlled foreign companies - CFC) povezane osobe udio u kapitalu udio u dobiti glasačka prava podaci potrebni za utvrđivanje kontroliranih inozemnih društava Obrazac Prijava činjenica bitnih za oporezivanje inozemni subjekt inozemna stalna poslovna jedinica Izvješće o dobiti kontroliranog inozemnog društva - Obrazac PD-KID iznos dobiti kontroliranog inozemnog subjekta ili stalne poslovne jedinice uključivanje u poreznu osnovicu uračunavanje poreza na dobit plaćenog u inozemstvu prihodi od kamata prihodi od licenci dividende i udjeli u dobiti financijski leasing prihodi od osiguranja i bankarskih usluga prihodi od prodaje roba i usluga povezanim osobama

Natrag