U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/20 objavljen je članak "Konsolidirani financijski izvještaji za 2019. godinu". Autorica članka je Nikolina Bičanić.

Sažetak članka:

Razdjeli državnog proračuna i JLP(R)S-i  sastavljaju i predočavaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje za 2019. do kraja veljače ove godine, a Ministarstvo financija konsolidirani financijski izvještaj općeg proračuna do 30. travnja. Pripadnost proračunskih i izvanproračunskih korisnika određenom (nadležnom) proračunu utvrđena je Pravilnikom o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika  odnosno samim navedenim Registrom korisnika proračuna. Zadnji podaci iz Registra korisnika proračuna objavljeni su u Narodnim novinama br. 55/19. Konsolidirani financijski izvještaji su izvještaji u kojima su podaci za grupu (više međusobno povezanih proračuna i/ili korisnika proračuna) prezentirani kao da se radi o jedinstvenom subjektu. Navedeno znači da se u tim izvještajima ne izvještava o međusobnim transakcijama pojedinih proračunskih korisnika odnosno proračuna iz jedne konsolidacijske grupe, već o transakcijama i odnosima te grupe s okolinom. Razdjel odnosno JLP(R)S konsolidira svoje vlastite izvještaje s izvještajima korisnika kojima je nadležan i to stavku po stavku svakog financijskog izvještaja, zbrajanjem istih stavaka imovine, obveza, vlastitih izvora, prihoda i rashoda. Da bi konsolidirani financijski izvještaji prikazali financijske informacije o grupi kao da se radi o jednom poslovnom subjektu, potrebno je u cijelosti eliminirati unutargrupne transakcije, ali i unutargrupna salda, kao posljedice međusobnih transakcija.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Ključne riječi:

konsolidacija PR-RAS BIL OBVEZE eliminacije decetralizirani korisnici

Natrag