U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 3/20 objavljen je članak "Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama - Obrazac PD-IPO za 2019.". Autorica članka je mr.sc. Ida Dojčić.

Sažetak članka:
Sukladno Pravilniku o porezu na dobit, uz Prijavu poreza na dobit (PD obrazac) za 2019. godinu Poreznoj upravi se dostavlja i Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama na Obrascu PD-IPO. »Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama za razdoblje 1.1. - 31.12.2019.« dostavlja se uz Prijavu poreza na dobit za 2019., putem sustava ePorezna. Izvješće se dostavlja samo ukoliko su u poslovnim knjigama poduzetnika tijekom poreznog razdoblja (2019.) evidentirani poslovni događaji s povezanim osobama. Za potrebe sastavljanja Obrasca PD-IPO, povezanim osobama smatraju se osobe iz čl. 13. st. 2. Zakona o porezu na dobit i čl. 49. Općeg poreznog zakona. U Obrazac PD-IPO uključuju se potraživanja odnosno obveze po osnovi isporuka dobara i obavljenih usluga, te potraživanja ili obveze po osnovi odobrenih ili primljenih zajmova i kredita među povezanim osobama. Sadržaj obrasca PD-IPO propisan je čl. 47.b Pravilnika, a sastoji se od četiri dijela: I.1. Obveze prema povezanim osobama po osnovi primljenih zajmova i kredita, I.2. Potraživanja od povezanih osoba po osnovi danih zajmova i kredita, II.1. Obveze prema povezanim osobama po osnovi nabave roba i usluga, II.2. Potraživanja od povezanih osoba po osnovi isporuke roba i usluga. U članku se detaljno pojašnjava o sastavljanju Obrasca PD-IPO za 2019. godinu.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Ključne riječi: porez na dobit porezna osnovica Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama - Obrazac PD-IPO povezane osobe rezidenti i nerezidenti povezana društva članovi društva % udjela u kapitalu ili glasačkom pravu obveze prema povezanim osobama po osnovi primljenih zajmova i kredita potraživanja od povezanih osoba po osnovi danih zajmova i kredita obveze prema povezanim osobama po osnovi nabave roba i usluga potraživanja od povezanih osoba po osnovi isporuke roba i usluga kamate između povezanih osoba povlašteni porezni status prijenos poreznog gubitka Prijava poreza na dobit – PD obrazac

Natrag