U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/20 objavljen je članak "Izmjene i dopune Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju". Autorica članka je Ljubica Đukanović.

Prihodovni cenzus propisan za ostvarivanje prava na policu dopunskog zdravstvenog osiguranja na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske nije mijenjan od 2008. i svo vrijeme se određivao u propisanom postotku od proračunske osnovice. Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 53/29; u nastavku: Zakona o izmjenama i dopunama) prihodovni cenzus je uređen na način da se svake godine obavlja ineksacija prihodovnog cenzusa.

Prihodovni cenzus propisan izmijenjenim i dopunjenim čl. 14.a Zakona, bilo da se radi o osiguranoj osobi koja živi u zajedničkom kućanstvu ili se radi osiguraniku samcu, prema novoj, dopunjenoj odredbi povećava se svake kalendarske godine prema stopi povećanja prihodovnog cenzusa koja se utvrđuje na način da se zbroji stopa promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena u prethodnoj godini u odnosu na godinu koja joj prethodi i stopa promjene prosječne bruto plaće svih zaposlenih u RH u prethodnoj godini u odnosu na godinu koja joj prethodi, i to:

  • ako je udio stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena u zbroju stopa manji ili jednak 50%, u tome slučaju se stopa usklađivanja prihodovnog cenzusa određuje na način da se zbroji 30% stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena i 70% stope promjene prosječne bruto plaće ili
  • ako je udio stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena u zbroju stopa veći od 50%, u tom slučaju se stopa usklađivanja prihodovnog cenzusa određuje na način da se zbroji 70% stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena i 30% stope promjene prosječne bruto plaće.

Opširnije o Zakonu o izmjenama i dopuni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju i prihodovnom (imovinskom) cenzusu pročitajte u našem tiskanom izdanju.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Ključne riječi: imovinski cenzus za dzo polica dzo na teret proračuna novi cenzus za dzo

Natrag