U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 10/20 objavljen je članak "Izmjene i dopune Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu". Autorica članka je Mladenka Karačić.

Ministarstvo financija pripremilo je izmjene i dopune Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, koje će stupiti na snagu prvog dana od dana objave u Narodnim novinama, a primjenjivat će se na računovodstveno evidentiranje od 1. siječnja 2021. Računovodstveno evidentiranje za 2020. godinu obavit će se prema dosadašnjim odredbama Pravilnika. Izmjene i dopune Pravilnika vezane uz ekonomsku klasifikaciju primjenjivat će se u procesu izrade proračuna i financijskih planova za razdoblje 2021. do 2023.

Izmjenama i dopunama Pravilnika promijenjen je način evidentiranja plaćanja po protestiranim jamstvima, propisan je način evidentiranja poslovnih događaja vezanih uz zaduživanje putem izdavanja obveznica i trezorskih zapisa, način iskazivanja financijske imovine koja se odnosi na dionice i udjele u glavnici te vrijednosne papire, jasno je propisan način evidentiranja razlika proizašlih iz primjene valutne klauzule te je propisana obveza i način usklađivanja imovine i obveza denominiranih u stranoj valuti ili na koje se primjenjuje valutna klauzula na dan sastavljanja bilance, propisana je obveza sastavljanja Izjave o prijeboju na kojoj svi sudionici prijeboja trebaju potvrditi iznos prijeboja i na temelju kojeg se prijeboj treba evidentirati u poslovnim knjigama, dopunjene su odredbe koje se odnose na evidentiranje promjena u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, propisan je način evidentiranja otpisa potraživanja i obveza, propisan je popis imovine i obveza evidentiranih u okviru izvanbilančnih zapisa.

 

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Ključne riječi: računski plan proračunsko računovodstvo jamstva valutna klauzula tečajne razlike izvanbilančna evidencija EU prijenosi otpis obveza 

Natrag