U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 3/20 objavljen je članak "Izmjene i dopune Pravilnika o automatskoj razmjeni informacija u području poreza". Autorice članka su mr. sc. Lidija Karačić i Vanja Martinović.

Sažetak članka:
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o automatskoj razmjeni informacija u području poreza  objavljen je u Narodnim novinama, br. 1/20 i stupio na snagu 2. siječnja 2020. Ovaj je Pravilnik donesen temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (Nar. nov., br. 121/19), koji je stupio  snagu 1. siječnja 2020. radi usklađivanja s Prilogom IV. Direktive Vijeća (EU) 2018/822 od 25. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja u odnosu na prekogranične aranžmane o kojima se izvješćuje. Zakonom je propisano proširivanje obvezne automatske razmjene informacija između država članica EU-a na informacije o potencijalno agresivnim prekograničnim poreznim aranžmanima. Obveza izvješćivanja o prekograničnim aranžmanima će se najčešće odnositi na porezne savjetnike, odvjetnike, revizore, računovođe, konzultante, ali se može odnositi i na porezne obveznike koji sami za sebe osmišljavaju porezne aranžmane, na porezne obveznike - ako je posrednik koji ih savjetuje izvan EU-a i ako se posrednik pozove na profesionalnu tajnu (odvjetnici i porezni savjetnici), te u tom slučaju obveza izvješćivanja prelazi na poreznog obveznika. Obveznoj razmjeni informacija neće podlijegati svi prekogranični aranžmani, već samo određeni aranžmani koji imaju jedno od 5 propisanih obilježja aranžmana. Kako bi se izbjeglo duplo izvješćivanje, propisane su mogućnosti izvješćivanja o istom aranžmanu samo u jednoj državi i samo od jednog posrednika ili relevantnog poreznog obveznika, neovisno o tome koliko se sudionika pojavljuje u istom aranžmanu.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Ključne riječi: automatska razmjena informacija u području poreza administrativna suradnja u području poreza prekogranični aranžmani ispitivanje osnovne koristi povezano poduzeće posrednik obveza čuvanja profesionalne tajne relevantni porezni obveznik posebno prilagođeni aranžman tržišni aranžman izvješćivanje o prekograničnim aranžmanima obavijest o upotrebi prekograničnog aranžmana izvješćivanje putem sustava ePorezna

Natrag