U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 11/20 objavljen je članak "Izlazak obrtnika iz sustava PDV-a". Autorica članka je Irena Slovinac.

Obrtnici i druge osobe koje obavljaju samostalnu djelatnosti čija je vrijednost isporuka manja od 300.000,00 kn mogu izaći iz sustava PDV-a od 1.1. sljedeće godine, a ako su u sustav PDV-a ušli dobrovoljo i pod uvjetom da je isteklo 3 godine u kojima su trebali ostati u sustavu PDV-a. Pri izlasku iz sustava PDV-a treba napraviti ispravak pretporeza za dugotrajnu imovinu (osim ako je isteklo razdoblje za ispravak ili pretporez nije korišten) i ispravak pretporeza za zalihe. Iznos ispravka pretporeza iskazuje se u obrascu PDV i obrascu KPI.

U obrascu PDV za posljednje razdoblje oporezivanja (12 mj.) treba iskazati obvezu PDV-a po svim računima za obavljene isporuke i usluge neovisno jesu li naplaćene ili ne, te priznati pretporez iskazan u ulaznim računima za primljena dobra i usluge prije izlaska iz sustava PDV-a.

Porezni obveznik izlazi iz sustava PDV-a i prestankom obrta odnosno trajnim prestankom obavljanja djelatnosti. U tom slučaju nema obvezu ispravka pretporeza. No, prije odjave djelatnosti mora obračunati PDV na sve isporuke do dana odjave, uključujući u te isporuke i sva dobra koja mu preostanu i koja se smatraju izuzimanjem u neposlovne svrhe, a za koja je mogao koristiti odbitak pretporeza.

 

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Ključne riječi: obrt obrtnik OPG samostalna djelatnost porezni obveznik dohodak PDV porez na dodanu vrijednost predujam predujmovi ispravak pretporeza ispravak odbitka pretporeza knjiga primitaka i izdataka KPI izlazak iz sustava PDV-a postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama postupak oporezivanja prema obavljenim isporukama postupak oporezivanja prema izdanim računima pretporez izlazak iz registra obveznika PDV-a mali porezni obveznik obveznik PDV-a izdatak izdaci primitak primici 

Natrag