U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/20 objavljen je članak "Isplata plaće temeljem sudske presude". Autorica članka je Sandra Pezo.

Kada radnik u sudskom postupku temeljem pravomoćne sudske presude utuži neisplaćenu plaću za protekla porezna razdoblja poslodavac je dužan, bez obzira isplaćuje li je izravno ili prisilno u ovršnom postupku, utvrditi sva javna davanja te o tome izvijestiti Poreznu upravu na propisanom Obrascu JOPPD prema propisima koji su bili na snazi kada je plaća trebala biti isplaćena.

Radnik je dužan u sudskim tužbama utužiti plaće u bruto iznosu, a poslodavac je dužan obračunati porez na dohodak, prirez, doprinose iz plaće i doprinose na plaću i to po stopi i vrsti doprinosa koja je važila u razdoblju na koje se obveza odnosila.

Budući se isplata plaće i plaćanje doprinosa iz i na plaću temeljem sudske presude smatra zakašnjelim plaćanjem nastaje obveza plaćanja kamata za cijelo vrijeme zakašnjenja, i to od zadnjeg dana mjeseca kada je pojedini doprinos dospio na naplatu pa do dana isplate plaće.

Pri obračunu poreza na dohodak i prireza primjenjuju se propisi koji su važili na dan kada je isplata trebala biti obavljena. Izmjenama Zakona o porezu na dohodak u dijelu koji se odnosi na dospijeće obveze poreza i prireza po osnovi plaće od siječnja 2017. odstupa se od načela blagajne tj., predujam poreza na dohodak od plaće više se ne obračunava i ne dospijeva na naplatu pri isplati plaće već se predujam poreza na dohodak od plaće obračunava se i dospijeva na naplatu istodobno s nastankom obveze dostave obračuna radniku o dospjelom, a neisplaćenom primitku.

O navedenom, na primjerima obračuna i popunjavanju JOPPD obrasca, možete pročitati u navedenom članku.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Ključne riječi: plaće po sudskoj presudi sudske presude za plaće obračun plaće po sudskoj presudi sudske presude i obračun plaće JOPPD za plaće po sudskoj presudi

Natrag