Isplata božićnica i dara za djecu za 2020. i povećanje osnovice za izračun plaće u 2021. u državnim i javnim službama

U nastavku podsjećamo na materijalna prava koja se državnim i javnim službenicima i namještenicima isplaćuju u prosincu 2020. (božićnica i dar u prigodi dana Sv. Nikole za 2020. godinu). Uslijed posljednjih izmjena i dopuna Ovršnog zakona božićnica se u visini neoporezivog dijela može isplatiti na zaštićeni račun. Ujedno, podsjećamo da se od 1.1.2021. mijenja osnovica za izračun plaća u državnim i javnim službama.

Državne službe

Prema čl. 2. st. 2. Dodatka III Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Nar. nov., br. 66/20; u nastavku: KUDS) od 2.6.2020. osnovica za izračun plaća državnih službenika i namještenika do 31. prosinca 2020. iznosi 5.809,79 kn mjesečno, a od 1. siječnja 2021. godine iznosit će 6.044,51 kn.

Prema čl. 4. i 5. Dodatka II KUDS-a od 29.11.2019. (Nar. nov., br. 119/19) državnim službenicima i namještenicima se božićnica, regres i dar u prigodi dana Sv. Nikole za 2020. godinu isplaćuju kako slijedi:

  • regres i godišnja nagrada za božićne blagdane za 2020. godinu iznosi 1.500,00 kn
  • dar u prigodi dana Sv. Nikole za 2020. godinu iznosi 600,00 kn.

Radi se o neto iznosima. Prema posljednjim izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 131/2020) od 28.11.2020. ova materijalna prava su do visine neoporezivih iznosa izuzeta od ovrhe što znači da se isplaćuju na zaštićeni račun (ako ga službenik i namještenik imaju otvorene) ili na redovni račun (ako službenik i namještenik nemaju otvoren zaštićeni račun).

Javne službe

Prema čl. 2. st. 2. Dodatka II Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (Nar. nov. ,br. 66/20; u nastavku: TKU) od 29.5.2020. osnovica za izračun plaća zaposlenih u javnim službama do 31. prosinca 2020. iznosi 5.809,79 kn mjesečno, a od 1. siječnja 2021. godine iznosit će 6.044,51 kn.

Prema čl. 4. i 5. Dodatku TKU od 5.12.2019. (Nar. nov., br. 123/19) službenicima i namještenicima se božićnica, regres i dar u prigodi dana Sv. Nikole za 2020. godinu isplaćuju kako slijedi:

  • regres i godišnja nagrada za božićne blagdane za 2020. godinu iznosi 1.500,00 kn
  • dar u prigodi dana Sv. Nikole za 2020. godinu iznosi 600,00 kn.

Kao i kod državnih službi, radi se o neto iznosima koji se do visine neoporezivih iznosa isplaćuju na zaštićeni račun (ako ga službenik i namještenik imaju otvorene) ili na redovni račun (ako službenik i namještenik nemaju otvoren zaštićeni račun).

Detaljno o primanjima zaposlenih u državnim i javnim službama možete vidjeti u TEB-ovom priručniku Sustav državne riznice i proračuna lokalne i regionalne samouprave (SDR), u ČETVRTOM DIJELU.

Za pristup online izdanju kliknite ovdje (pretplatnici imaju besplatan pristup, uz dodijeljeni PIN).

Natrag