U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/20 objavljen je članak "Godišnji odmor iz prethodne godine". Autorica članka je Ljubica Đukanović.

Pravo na godišnji odmor je zakonska i ustavna kategorija na koga radnik ima pravo i koga se ne može odreći, niti mu ga poslodavac može uskratiti. Godišnji odmor se ostvaruje za svaku kalendarsku godinu, s tim da je Zakonom o radu (Nar. nov., br. 93/14, 127/17 i 98/19; u nastavku: ZR) propisano kada i pod kojim uvjetima se to pravu može prenijeti u sljedeću kalendarsku godinu i do kada se mora iskoristiti.

Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu i mogućnosti koje u tom slučaju postoje propisane su čl. 84. ZR-a. Radnik i poslodavac se mogu dogovoriti oko prenošenja godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu, tako da se mogu dogovoriti da radnik u sljedeću godinu prenesu i dva tjedna, koja bi trebao koristiti u kalendarskoj godini za koju je taj godišnji odmor ostvaren. Ako postoji dogovora između radnika i poslodavca, radnik ne mora koristiti ni ta dva tjedna u godini za koju je ostvario pravo na godišnji odmor.

Godišnji odmor, odnosno dio godišnjeg odmora koji je prekinut ili nije korišten u 2019., u kojoj je stečen, zbog:

  • privremene nesposobnosti odnosno spriječenosti za rad,
  • korištenja prava na rodiljni dopust,
  • korištenja prava na roditeljski dopust,
  • korištenja prava na posvojiteljski dopust i
  • dopusta radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju,

radnik ima pravo koristiti u 2020. po povratku na rad, a najkasnije do 30.6.2020. (čl. 84. st. 4. ZR-a).

Iznimno, godišnji odmor, odnosno dio godišnjeg odmora za 2019. koga radnik nije iskoristio ili njegovo korištenje poslodavac ne omogući do 30.6.2020, zbog korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust te dopusta radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, radnik ima pravo iskoristiti do 31.12.2020.

O prenošenju i korištenju godišnjeg odmora iz 2019. u 2020. pročitajte više u našem tiskanom izdanju.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Ključne riječi: prenošenje godišnjeg odmora godišnji odmor iz 2019 korištenje godišnjeg odmora iz 2019

Natrag