U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/20 objavljen je članak " „EV“ nalozi i nova EVT aplikacija za unos podataka".  Autorice članka su Mladenka Karačić i Terezija Draženović.

Zakonom o izvršavanju državnog proračuna pojedini proračunski korisnici izuzimaju se od uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Međutim, u cilju primjene načela jedinstva i sveobuhvatnosti proračuna, neophodno je navedene prihode i primitke kao i rashode i izdatke koji se iz njih financiraju uključiti u izvještajni sustav državnog proračuna. Razdjeli državnog proračuna u čijoj su nadležnosti proračunski korisnici izuzeti od uplate prihoda i primitaka u proračun dužni su planirati takve prihode i primitke te rashode i izdatke u državnom proračunu te podatke o njihovom izvršenju po gotovinskom načelu unijeti sustav državne riznice. Kako bi se taj unos olakšao te poboljšala kvaliteta unesenih podataka, Ministarstvo financija pokrenulo je projekt čiji rezultat je EVT aplikacija za unos podataka. U 2020. godini tu aplikaciju koristi Ministarstvo znanosti i obrazovanja i proračunski korisnici iz njegove nadležnosti, a naknadno će se uključiti i ostali razdjeli.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Ključne riječi: EVT aplikacija „EV“ nalozi MZOŠ vlastiti prihodi namjenski prihodi izuzeće od uplate u proračun fakulteti

Natrag